Sony Xperia E4g - Wi-Fi®

background image

Wi-Fi®

Gunakake sambungan Wi-Fi® kanggo njlajah Internet, ngundhuh aplikasi, utawa ngirim

lan nampa email. Yen wis nyambung menyang jaringan Wi-Fi®, piranti sampeyan

ngeling-eling jaringan kasebut lan otomatis nyambung yen liya wektu ana ing jangkoan

jaringan kasebut.
Saperang jaringan Wi-Fi® majibake sampeyan mlebu ing kaca web tartamtu supaya bisa

entuk akses. Kontak administrator jaringan Wi-Fi® sing sesambungan kanggo informasi

sajangkepe.
Jaringan Wi-Fi® sing sumadhiya bisa asipat kabuka utawa katutup/aman.

Jaringan sing kabuka tandhane ana ing jejere jeneng jaringan Wi-Fi®.

Jaringan sing katutup/aman tandhane ana ing jejere jeneng jaringan Wi-Fi®.

Saperang jaringan Wi-Fi® ora njedul ing dhaptar jaringan sing sumadhiya amarga ora

nyiyarake jeneng jaringane (SSID). Yen sampeyan ngerti jeneng jaringane, sampeyan bisa

nambahake sacara manual menyang dhaptar jaringan Wi-Fi® sing sumadhiya.

Nguripake Wi-Fi®

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan.

3

Seret tandha geser ing jejere

Wi-Fi nengen kanggo nguripake fungsi Wi-Fi®.

Iki perlu sawetara detik sadurunge Wi-Fi® bisa aktif.

Nyambung menyang jaringan Wi-Fi® kanthi otomatis

1

Saka Layar ngarepsampeyan, tutul .

2

Golek lan tutul

Setelan.

3

Tutul

Wi-Fi. Kabeh jaringan Wi-Fi® sing kasedhiya ditampilake.

4

Tutul jaringanWi-Fi® kanggo nyambungake. Kanggo jaringan aman, ketik sandhi

sing cocog. ditampilake ing garis status yen sampeyan wis nyambung.

Tlusuri jaringan anyar sing kasadhiya, tutul , banjur tutul

Pindai. Yen sampeyan ora bisa kasil

nyambung

Wi-Fi menyang jaringan, waca tips atasi masalah sing gegandhengan karo piranti

sampeyan ing

www.sonymobile.com/support/

.

28

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nambah jaringan Wi-Fi® sacara manual

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Temokake banjur tutul

Setelan > Wi-Fi.

3

Tutul .

4

Tik informasi

Jeneng jaringan (SSID).

5

Kanggo milih jinis pangamanan, tutul kolom

Keamanan.

6

Yen dijaluk, tik sandhi.

7

Kanggo ngowahi sawetara opsi sabanjure kayata proxy lan setelan IP, tandhani

kothak centhang

Tampilake pilihan canggih banjur owahi kaya sing dikarepake.

8

Tutul

Simpen.

Hubungi administrator jaringan Wi-Fi® sampeyan kanggo njaluk SSID jaringan lan sandhi.

Nambah kakuwatan sinyal Wi-Fi®

Ana macem-macem cara sing bisa sampeyan lakoni kanggo nambah kakuwatan sinyal

Wi-Fi®:

Cedhakake piranti menyang titik akses Wi-Fi®.

Dohake titik akses Wi-Fi® saka barang-barng sing bisa ngaling-alingi utawa ngganggu.

Aja nutupi area antena Wi-Fi® piranti sampeyan (area sing disorot ing gambar).

Setelan Wi-Fi®

Yen sampeyan disambungake menyang jaringan Wi-Fi® utawa yen kasedhiya jaringan

Wi-Fi® ing sacedhake, sampeyan bisa ndeleng status jaringan kasebut. Sampeyan uga

bisa mbisakake piranti supaya ngabari manawa ana jaringan Wi-Fi® dideteksi.
Yen sampeyan ora kasambung menyang jaringan Wi-Fi®, piranti nggunakake

sambungan data seluler kanggo ngakses Internet (yen sampeyan wis nyiyapake lan

ngaktifake sambungan data seluler ing telpon). Kanthi nambahake kabijakan ora aktif Wi-

Fi®, sampeyan bisa namtokake kapan arep ngoper saka Wi-Fi® menyang data seluler.

Ngaktifake kabar jaringan Wi-Fi®

1

Aktifake Wi-Fi®, yen durung aktif.

2

Saka Layar ngarep, tutul .

3

Temokake banjur tutul

Setelan > Wi-Fi.

4

Penet .

5

Tutul

Canggih.

6

Centhang kothak

Kabar jaringan.

Ndeleng rincian informasi babagan jaringan Wi-Fi® sing sinambung

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Temokake banjur tutul

Setelan > Wi-Fi.

3

Tutul jaringan Wi-Fi® sing saiki disambungake. Rincian informasi jaringan bakal

ditampilake.

29

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nambah kabijakan turu Wi-Fi®

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Wi-Fi.

3

Tutul , banjur tutul

Lanjut > Wi-Fi tetep aktif sajrone turu.

4

Pilih salah siji.