Sony Xperia E4g - Isi

background image

Isi

Persiyapan......................................................................................6

Bab Tuntunan Pangguna iki................................................................ 6
Ringkesan piranti.................................................................................6
Ngrakit................................................................................................ 7
Perlindungan layar...............................................................................9
Miwiti piranti nalika sapisanan..............................................................9
Ngapa aku butuh akun Google™?.................................................... 10
Ngisi daya piranti...............................................................................11

Sinau dhasar-dhasar.................................................................... 12

Nggunakake layar demek..................................................................12
Ngunci lan mbukak kunci layar..........................................................14
Layar Ngarep.................................................................................... 14
Layar aplikasi.................................................................................... 16
Navigasi aplikasi................................................................................17
Aplikasi cilik.......................................................................................17
Widget.............................................................................................. 18
Trabasan lan folder............................................................................19
Latar mburi lan tema......................................................................... 20
Njupuk potret layar............................................................................21
Status lan kabar................................................................................ 21
Lambang ing garis status.................................................................. 22
Ringkesan aplikasi.............................................................................24

Ngundhuh aplikasi........................................................................26

Ngundhuh aplikasi saka Google Play™............................................. 26
Ngundhuh aplikasi saka sumber liyane..............................................26

Internet lan jaringan......................................................................27

Njelajah web..................................................................................... 27
Setelan Internet lan MMS ................................................................. 27
Wi-Fi® ............................................................................................. 28
Nganggo bareng sambungan data seluler.........................................30
Ngontrol panggunaan data................................................................30
Milih jaringan seluler.......................................................................... 31
Jaringan pribadi virtual (VPN).............................................................32

Sinkronisasi data ing piranti......................................................... 33

Nyelarasake karo akun online............................................................33
Nyelarasake karo Microsoft® Exchange ActiveSync®.......................33

Setelan dhasar............................................................................. 35

Ngakses setelan................................................................................35
Swara, nada dering, lan volume........................................................ 35

2

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Perlindhungan kertu SIM .................................................................. 36
Setelan layar..................................................................................... 37
Daydream......................................................................................... 37
Layar kemunci...................................................................................38
Setelan basa..................................................................................... 39
Tanggal lan wektu............................................................................. 39
Nggedhekake output swara.............................................................. 40

Ngetik teks................................................................................... 41

Keyboard layar..................................................................................41
Phonepad......................................................................................... 42
Ngetik teks nggunakake input swara.................................................43
Ngowahi teks.................................................................................... 43
Nggawe pribadhi keyboard Xperia.....................................................44

Nelpon..........................................................................................45

Nelpon.............................................................................................. 45
Nampa telpon................................................................................... 46
Telpon aktif....................................................................................... 48
Nggunakake dhaptar telpon.............................................................. 48
Nerusake telpon................................................................................49
Matesi telpon.................................................................................... 49
Telpon multi...................................................................................... 50
Telpon konferensi..............................................................................50
Surat swara.......................................................................................51
Telpon darurat...................................................................................51

Kontak ......................................................................................... 52

Nransfer kontak.................................................................................52
Nggoleki lan ndeleng kontak............................................................. 53
Nambah lan ngowahi kontak.............................................................54
Nambahake informasi kontak medis lan darurat................................ 55
Favorit lan grup................................................................................. 56
Ngirim informasi kontak.....................................................................57
Nyingkiri nggawe duplikat entri ing aplikasi Kontak............................ 57
Nggawe serep kontak....................................................................... 57

Olahpesen lan obrolan................................................................. 59

Maca lan ngirim pesen...................................................................... 59
Ngatur pesen.................................................................................... 60
Nelpon saka pesen........................................................................... 61
Setelan olahpesen.............................................................................61
Olahpesen sanalika lan obrolan video................................................61

Email.............................................................................................62

Nyiyapake email................................................................................ 62
Ngirim lan nampa email.....................................................................62

3

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Panel pratinjau email......................................................................... 63
Ngatur pesen email........................................................................... 64
Setelan akun email............................................................................ 64
Gmail™.............................................................................................65

Musik ...........................................................................................66

Mindhah musik menyang piranti ....................................................... 66
Ngrungokake musik.......................................................................... 66
Menu layar ngarep Walkman®.......................................................... 67
Dhaptar lagu..................................................................................... 68
Nuduhake musik............................................................................... 69
Ngapiki swara................................................................................... 69
Visualiser ..........................................................................................69
Ngenali musik nganggo TrackID™.................................................... 69

radio FM....................................................................................... 72

Ngrungokake radio............................................................................72
Saluran radio favorit.......................................................................... 73
Setelan swara................................................................................... 73

Kamera......................................................................................... 74

Motret lan ngrekam video..................................................................74
Deteksi pasuryan.............................................................................. 75
Nggunakake Smile Shutter™ kanggo motret pasuryan sing
mesem..............................................................................................75
Nambahake posisi geografis menyang potret....................................76
Setelan kamera umum...................................................................... 76
Setelan kamera foto.......................................................................... 80
Setelan kamera video........................................................................83

Foto lan video ing Album............................................................. 86

Ndeleng potret lan video................................................................... 86
Mbagi lan ngatur foto lan video......................................................... 87
Ngedit foto nganggo aplikasi Photo editor.........................................88
Ngowahi video nganggo aplikasi Movie Creator................................ 89
Ndhelikake foto lan video.................................................................. 89
Menu layar ngarep Album................................................................. 89
Ndeleng foto ing peta........................................................................90

Video............................................................................................ 92

Nonton video ing aplikasi Film........................................................... 92
Mindhah konten video menyang piranti ............................................ 93
Ngatur konten video..........................................................................93

Konektivitas..................................................................................94

Mengiloni layar piranti sacara nirkabel ing TV.....................................94
Enggo bareng isi karo piranti DLNA Certified™................................. 94
Teknologi nirkabel Bluetooth®.......................................................... 97

4

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Aplikasi lan fitur pinter sing bisa ngiritake wektu....................... 100

Ngendhalekake aksesori lan setelan nganggo Smart Connect.........100

Lelungan lan peta.......................................................................103

Gunakake layanan panggonan........................................................ 103
Google Maps™ lan navigasi............................................................103
Nggunakake lalu lintas data nalika lelungan..................................... 105
Mode pesawat................................................................................ 105

Tanggalan lan jam weker........................................................... 106

Tanggalan....................................................................................... 106
Weker lan jam................................................................................. 107

Dhukungan lan perawatan......................................................... 109

Dhukungan kanggo piranti.............................................................. 109
Pralatan komputer...........................................................................109
Nganyari piranti sampeyan.............................................................. 110
Nggoleki piranti sing ilang ...............................................................111
Nggoleki nomer identifikasi piranti................................................... 112
Baterei lan pangaturan daya............................................................112
Memori lan panyimpenan................................................................ 114
Ngatur file nggunakake komputer....................................................115
Nggawe serep lan mulihake isi piranti..............................................116
Nindakake tes diagnostik ing piranti................................................ 118
Wiwiti maneh lan mulihake piranti.................................................... 118
Daur ulang piranti............................................................................ 120
Watesan layanan lan fitur.................................................................120
Informasi hukum............................................................................. 120

5

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.