Sony Xperia E4g - Deteksi pasuryan

background image

Deteksi pasuryan

Sampeyan bisa nggunakake deteksi pasuryan kanggo ngowahi pasuryan sing ora fokus

supaya bisa fokus. Kamera kanthi otomatis bisa ndeteksi nganti limang pasuryan, sing

dituduhake pigura putih. Pigura werna nuduhake pasuryan endi sing dipilih kanggo

fokus. Fokus diset menyang pasuryan sing paling cedhak karo kamera. Sampeyan uga

bisa nunyuk salah sijine pigura kanggo milih pasuryan endi sing arep dianggo fokus.

Nguripake deteksi pasuryan

1

Aktifake kamera.

2

Tutul , banjur pilih .

3

Tutul , banjur tutul .

4

Tutul

Mode fokus > Deteksi praupan.

Njupuk foto kanthi nggunakake deteksi pasuryan

1

Nalika kamera mbukak lan

Deteksi praupan diuripake, arahake kamera menyang

subyek. Nganti limang pasuryan bisa dideteksi, lan saben pasuryan sing dideteksi

bakal dipigura.

2

Tunyuk pigura sing pengin dipilih dadi fokus. Aja nunyuk yen sampeyan pengin

kamera milih fokus kanthi otomatis.

3

Pigura werna nuduhake pasuryan sing endi sing dianggo fokus. Tutul layar kanggo

njupuk potret.