Sony Xperia E4g - Motret lan ngrekam video

background image

Motret lan ngrekam video

1

Nggedhekake utawa nyilikake

2

Layar kamera utama

3

Ndeleng foto lan video

4

Motret utawa ngrekam klip video

5

Mbalik sajangkah utawa nutup kamera

6

Nggenti setelan mode motret

7

Ngakses setelan lan trabasan kamera

8

Kamera ngarep

Njupuk foto saka layar kunci

1

Kanggo nguripake layar, penet sedhela tombol daya .

2

Kanggo nguripake kamera, demek terus banjur seret munggah.

3

Yen kamera mbukak, tutul .

Njupuk foto kanthi ndemek layar

1

Aktifake kamera.

2

Tutul , banjur tutul .

3

Seret slider ing jejere

Jupuk demek menyang tengen.

4

Arahake kamera menyang subyek.

5

Kanggo nguripake fokus otomatis, demek terus titik ing layar. Nalika pigura fokus

dadi biru, angkat driji kanggo njupuk foto.

Njupuk potret kanthi nutul tombol layar kamera

1

Uripake kamera.

2

Arahake kamera menyang subyek.

3

Tutul tombol layar kamera . Potret dijupuk sanalika yen sampeyan ngangkat driji.

Njupuk potret dhiri nggunakake kamera ngarep

1

Aktifake kamera.

2

Tutul

.

3

Kanggo motret, tutul tombol kamera ing layar . Potret dijupuk sanalika

sampeyan ngangkat driji.

Nggunakake lampu kilat kamera foto

1

Nalika kamera mbukak, tutul .

2

Pilih setelan lampu kilat sing dipengini.

3

Njupuk foto.

74

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nggunakake fungsi atur ukuran

Nalika kamera mbukak, penet tombol volume munggah utawa mudhun.

Nalika kamera mbukak, jiwit cedhakake utawa adohake ing layar kamera.

Ngrekam video

1

Aktifake kamera.

2

Arahake kamera menyang subjek.

3

Kanggo wiwit ngrekam, tutul .

4

Kanggo jeda ngrekam video, tutul . Kanggo nerusake ngrekam, tutul .

5

Kanggo mandheg ngrekam, tutul .

Motret foto nalika ngrekam video

Kanggo motret foto nalika ngrekam video, tutul . Foto dijupuk sanalika

sampeyan ngangkat driji.

Ndeleng potret lan video

1

Aktifake kamera, banjur tutul gambar cilik kanggo mbukak foto utawa video.

2

Gulung cepet ngiwa utawa nengen kanggo ndeleng potret lan klip video.

Mbusak foto utawa video sing direkam

1

Tlusur menyang foto utawa video sing pengin dibusak.

2

Tutul layar supaya metu.

3

Tutul .

4

Tutul

Busak kanggo ngonfirmasi.