Sony Xperia E4g - Nggunakake Smile Shutter™ kanggo motret pasuryan sing mesem

background image

Nggunakake Smile Shutter™ kanggo motret pasuryan sing

mesem

Gunakake teknologi Smile Shutter™ kanggo motret pasuryan sing mesem. Kamera bisa

ndeteksi nganti limang pasuryan banjur milih salah siji kanggo deteksi eseman lan fokus

otomatis. Nalika pasuryan sing dipilih mesem, kamera motret kanthi otomatis.

Nguripake Smile Shutter™

1

Aktifake kamera.

2

Tutul , banjur tutul

3

Tutul

Jepret Esem banjur pilih level eseman.

75

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Njupuk potret nggunakake Smile Shutter™

1

Nalika kamera mbukak lan Smile Shutter™ urip, arahake kamera menyang

subyek. Kamera milih pasuryan sing arep dianggo fokus.

2

Pasuryan sing dipilih katon ing njero pigura warna lan potret dijupuk kanthi

otomatis.

3

Yen eseman ora kadeteksi, tutul layar kanggo njupuk potret kanthi manual.