Sony Xperia E4g - Enggo bareng isi karo piranti DLNA Certified™

background image

Enggo bareng isi karo piranti DLNA Certified™

Sampeyan bisa ndeleng utawa muter isi media sing disimpen ing piranti sampeyan

utawa ing piranti liyane kayata, contone, TV, utawa komputer. Piranti kaya mengkono

kuwi kudu nduweni lisensi DLNA Certified™ saka Digital Living Network Alliance lan kudu

kasambung karo jaringan Wi-Fi® sing padha supaya isi bisa dienggo bareng. Sampeyan

uga bisa ndeleng utawa muter isi saka piranti DLNA Certified™ liyane ing piranti

sampeyan.
Sawise ngatur wiwitan enggo bareng isi ing antarane piranti, sampeyan bisa, contone,

ngrungokake file musik sing disimpen ing komputer saka piranti, utawa ndeleng potret

sing dijupuk nganggo kamera piranti ing TV layar amba.

Muter file saka piranti DLNA Certified™ liyane ing piranti sampeyan

Nalika muter file saka piranti DLNA Certified™ liyane ing piranti sampeyan, piranti liyane

iki tumindak minangka server. Ing tembung liyane, piranti enggo bareng isi liwat jaringan.

Piranti server kudu mbisakake fungsi enggo bareng isi lan menehi akses ijin menyang

piranti sampeyan. Piranti server kudu disambung karo jaringan Wi-Fi® sing padha karo

piranti sampeyan.

94

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Muter trek sing dienggo bareng ing piranti

1

Pesthake yen piranti sing arep digunakake kanggo enggo bareng file wis

disambung karo jaringan Wi-Fi® sing padha karo piranti sampeyan.

2

Saka Layar ngarepsampeyan, tutul , banjur golek lan tutul .

3

Seret pojok kiwa layar ngarep Walkman® nengen, banjur tutul

Piranti.

4

Pilih piranti saka dhaptar piranti sing kasambung.

5

Jlajah folder sing disambung karo piranti banjur pilih trek sing arep diputer. Berkas

bakal wiwit muter kanthi otomatis.

Muter video sing dienggo bareng ing piranti

1

Pesthake yen piranti sing arep digunakake kanggo enggo bareng file wis

disambung karo jaringan Wi-Fi® sing padha karo piranti sampeyan.

2

Saka Layar ngarepsampeyan, tutul , banjur golek lan tutul

Film.

3

Seret pojok kiwa layar ngarep Movies nengen, banjur tutul

Piranti.

4

Pilih piranti saka dhaptar piranti sing kasambung.

5

Jlajah folder sing disambung karo piranti banjur pilih video sing arep diputer.

Ndeleng potret sing dienggo bareng ing piranti

1

Pesthake yen piranti sing arep digunakake kanggo enggo bareng file wis

disambung karo jaringan Wi-Fi® sing padha karo piranti sampeyan.

2

Saka Layar ngarepsampeyan, tutul , banjur golek lan tutul

Album lagu.

3

Seret pojok kiwa layar ngarep Album nengen, banjur tutul

Piranti.

4

Pilih piranti saka dhaptar piranti sing kasambung.

5

Jlajah folder piranti sing kasambung banjur pilih potret sing arep dideleng.

Muter file saka piranti DLNA Certified™ liyane ing piranti sampeyan

Sakdurunge bisa ndeleng utawa muter file media saka piranti sampeyan ing piranti DLNA

Certified™, sampeyan kudu ngatur wiwitan fungsi enggo bareng file ing piranti. Piranti

sing digunakake enggo bareng isi kuwi disebut piranti klien. Contone, TV, komputer

utawa tablet bisa tumindak minangka piranti klien. Piranti sampeyan tumindak minangka

server media yen nyedhiyakake isi kanggo piranti klien. Nalika ngatur wiwitan fungsi

enggo bareng file ing piranti, sampeyan uga kudu menehi ijin akses menyang piranti

klien. Yen kuwi wis ditindakake, piranti kaya mengkono kuwi katon minangka piranti

kadhaptar. Piranti sing ngenteni ijin akses didhaptar minangka piranti ketundha.

Ngatur wiwitan fungsi enggo bareng file karo piranti DLNA Certified™ liyane

1

Sambungake piranti menyang jaringan Wi-Fi®.

2

Saka Layar ngarepsampeyan, tutul , banjur golek lan tutul .

3

Tutul , banjur tutul

Server media.

4

Kanggo nguripake fungsi

Anggo bareng media, seret tandha geser. katon ing

garis status. Piranti sampeyan saiki bisa dadi server media.

5

Sambungake komputer utawa piranti liyane menyang jaringan Wi-Fi® sing padha

karo telpon sampeyan.

6

Kabar katon ing garis status piranti. Bukak kabar lan setel ijin akses sing cocog

kanggo saben piranti.

Instruksi kanggo nyetel enggo file bareng DLNA™ ora padha gumantung piranti klien.

Wacanen Pandhu pangguna piranti klien kanggo mangerteni katrangan liyane. Yen piranti ora

bisa nyambung menyang klien ing jaringan, priksa apa Wi-Fi® jaringan sampeyan aktif.

Sampeyan uga bisa ngakses menu

Server media ing Setelan > Konektivitas Xperia™ > Server

media. Yen sampeyan nutup tampilan Server media, fungsi enggo bareng file bakal tetep

lumaku ing latar mburi.

Mandheg nganggo bareng file karo piranti DLNA Certified™ liya

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Temokake banjur tutul

Setelan > Konektivitas Xperia™ > Server media.

3

Seret panggeser ing jejere

Anggo bareng media menyang kiwa.

95

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nemtokake idin akses kanggo piranti sing ketundha

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Temokake banjur tutul

Setelan > Konektivitas Xperia™ > Server media.

3

Pilih piranti saka dhaptar

Piranti sing ditundha.

4

Pilih tingkatan idin akses.

Nggenti jeneng piranti sing kadhaptar

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Temokake banjur tutul

Setelan > Konektivitas Xperia™ > Server media.

3

Pilih piranti saka dhaptar

Piranti kadhaptar, banjur pilih Ganti jeneng.

4

Tik jeneng anyar kanggo piranti kasebut.

Nggenti level akses piranti sing kadhaptar

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Temokake banjur tutul

Setelan > Konektivitas Xperia™ > Server media.

3

Pilih piranti saka dhaptar

Piranti kadhaptar.

4

Tutul

Ganti tingkat akses banjur pilih salah siji opsi.

Nggolek pitulung bab nganggo bareng konten karo piranti DLNA Certified™

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Temokake banjur tutul

Setelan > Konektivitas Xperia™ > Server media.

3

Tutul .

Muter file ing piranti Digital Media Renderer

Nggunakake teknologi DLNA™, sampeyan bisa meksa nyembul isi media sing disimpen

ing piranti sampeyan menyang piranti liyane sing disambung karo jaringan Wi-Fi® sing

padha. Piranti liyane mau kudu bisa tumindak minangka piranti Digital Media Renderer

(DMR) lan bisa nyambung jaringan, utawa muter isi sing ditampa saka piranti sampeyan.

TV kanthi fitur DLNA utawa PC gawe operasi Windows® 7 utawa luwih dhuwur iku

minangka contone piranti DMR.

Setelan sing mbisakake Digital Media Renderer bisa maneka warna gumantung piranti.

Delenga tuntunan pangguna piranti DMR yen arep ngerti katrangan liyane.

Isi nganggo Digital Rights Management (DRM) ora bisa diputer ing piranti Digital Media

Renderer sing nggunakke teknologi DLNA™.

Ndeleng potret utawa video saka piranti sampeyan ing piranti DMR

1

Priksa manawa piranti DMR wis disiyapake kanthi bener lan wis nyambung

menyang jaringan Wi-Fi® sing padha karo piranti sampeyan.

2

Saka Layar ngarepsampeyan, tutul .

3

Golek lan tutul

Album lagu.

4

Tlusur menyang foto utawa video sing pengin dideleng.

5

Tutul layar kanggo nampilake toolbar, banjur tutul lan pilih piranti DMR kanggo
nganggo bareng isi. Isi sing dipilih wiwit muter ing urutan sing kronologis ing piranti

sing dipilih.

6

Kanggo medhot saka piranti DMR, tutul banjur pilih

Pedhot Berkas bakal

mandheg muter piranti DMR nanging tetep muter ing piranti sampeyan.

Sampeyan uga isa enggo bareng video saka aplikasi Film ing piranti kanthi nutul video banjur
nutul

.

96

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Muter musik saka piranti ing piranti DMR

1

Priksa manawa piranti DMR wis disiyapake kanthi bener lan wis nyambung

menyang jaringan Wi-Fi® sing padha karo piranti sampeyan.

2

Saka Layar ngarepsampeyan, tutul , banjur golek lan tutul .

3

Pilih kategori musik lan telusuri menyang track sing pengin dituduhake, banjur tutul

track kasebut.

4

Tutul banjur pilih piranti DMR kanggo nganggo bareng isi. Track diputer kanthi
otomatis ing perangkat sing dipilih.

5

Kanggo medhot saka piranti DMR, tutul banjur pilih piranti sampeyan. Trek

bakal mandheg muter piranti DMR nanging pancet muter ing piranti sampeyan.