Sony Xperia E4g - Teknologi nirkabel Bluetooth®

background image

Teknologi nirkabel Bluetooth®

Gunakake fungsi Bluetooth® kanggo ngirim file menyang piranti liya sing kompatibel karo

Bluetooth®, utawa kanggo nyambung menyang aksesori handsfree.Koneksi Bluetooth®

mlaku luwih apik sajrone 10 meter (33 kaki), tanpa ana barang padhet ing antarane rong

piranti sing nyambung. Ing sawetara kasus, sampeyan kudu nggathukake piranti

sampeyan karo piranti Bluetooth® liya kanthi manual.

Interoperabilitas lan kompatibilitas ing antarane piranti Bluetooth® iku bisa werna-werna.

Nguripake fungsi Bluetooth

®

lan nggawe telpon bisa dideteksi

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Temokake banjur tutul

Setelan.

3

Tutul tombol on-off ing jejere

Bluetooth supaya fungsi Bluetooth

®

urip.

4

Tutul

Bluetooth. Piranti lan dhaptar piranti Bluetooth

®

sing sumadhiya dituduhake.

5

Tutul jeneng piranti supaya piranti sampeyan bisa dideteksi dening piranti
Bluetooth

®

liyane.

Ngepasake wektu katone piranti tumrap piranti Bluetooth® liyane

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Temokake banjur tutul

Setelan > Bluetooth.

3

Penet banjur pilih

Wektu tampilan entek.

4

Pilih salah siji.

Menehi jeneng telpon

Sampeyan bisa menehi jeneng piranti. Jeneng iki dituduhake menyang piranti liya sawise
sampeyan nguripake fungsi Bluetooth

®

lan telpon disetel supaya bisa dideleng.

Menehi jeneng piranti sampeyan

1

Pesthekake yen fungsi Bluetooth

®

wis diaktifake.

2

Saka Layar ngarep, tutul .

3

Temoakke banjur tutul

Setelan > Bluetooth.

4

Tutul , banjur pilih

Ganti jeneng telpon.

5

Tik jeneng kanggo piranti.

6

Tutul

Ganti jeneng.

Masangake karo piranti Bluetooth

®

liyane

Yen sampeyan masangake piranti sampeyan karo piranti liyane, sampeyan bisa, kayata
nyambungake piranti menyang headset Bluetooth

®

utawa kit mobil Bluetooth

®

lan

nggunakake piranti kasebut kanggo nelpon lan nampa telpon.

Yen piranti piranti sampeyan wis nate dipasangake karo karo piranti Bluetooth

®

liya,

piranti sampeyan bakal eling pasangan iki. Yen masangake telpon karo piranti
Bluetooth

®

, sampeyan bisa uga kudu ngetik sandhi. Telpon bakal nyoba sandhi umum

0000 kanthi otomatis. Yen ora bisa, deleng pandhuan pangguna piranti Bluetooth

®

97

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

kanggo entuk sandhi piranti. Sampeyan ora perlu ngetik maneh sandhi yen mbesuk
nyambungake menyang piranti Bluetooth

®

sing wis nate dipasangake.

Sawetara piranti Bluetooth

®

, kayata akeh headset Bluetooth

®

, njaluk sampeyan masangake

lan uga nyambungake telpon karo piranti liya.

Sampeyan bisa masangake piranti karo sawetara piranti Bluetooth

®

, nanging sampeyan mung

bisa nyambung menyang siji piranti Bluetooth

®

saknalika.

Nggathukake piranti karo piranti Bluetooth

®

liya

1

Pesthekake yen piranti sing arep digathukake duwe fungsi Bluetooth

®

sing wis

diaktifake lan katon tumrap piranti Bluetooth

®

liyane.

2

Saka Layar ngarep piranti sampeyan, tutul .

3

Golek banjur tutul

Setelan > Bluetooth .

4

Seret panggeser ing sandhinge

Bluetooth kanggo nguripake fungsi Bluetooth

®

.

Dhaptar piranti Bluetooth

®

sing kasedhiya bakal ditampilake.

5

Tutul piranti Bluetooth

®

sing arep digathukake.

6

Ketik sandhi, yen dijaluk, utawa konfirmasi sandhi sing padha ing piranti loro-

lorone.

Nyambungake piranti sampeyan karo piranti Bluetooth

®

liya

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Temokake banjur tutul

Setelan > Bluetooth.

3

Tutul piranti Bluetooth

®

sing arep sampeyan sambungi.

Medhot gegathukan piranti Bluetooth

®

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Temokake banjur tutul

Setelan > Bluetooth.

3

Ing judhul

Piranti dipasangake, tutul ing jejere jeneng piranti sing arep dipedhot

gegathukane.

4

Tutul

Pedhot pasangan.

Ngirim lan nampa item nggunakake teknologi Bluetooth

®

Gunakake teknologi Bluetooth

®

kanggo enggo bareng item karo piranti liyane sing

kompatibel karo Bluetooth,

®

kayata ponsel utawa komputer. Sampeyan bisa ngirim lan

nampa item sing jinise kaya ing ngisor iki:

Potret lan video

Musik lan file audio liyane

Kaca web

Ngirim item nggunakake Bluetooth™

1

Piranti panampa: Pesthekake piranti Bluetooth™ sing arep dikirimi item wis

nguripake Bluetooth™ lan bisa dideteksi dening piranti Bluetooth™ liyane.

2

Ing piranti pangirim, bukak aplikasi sing amot item sing arep dikirim, banjur gulung

menyang item.

3

Gumantung marang aplikasi lan item sing arep dikirim, sampeyan perlu, contone,

demek terus item kasebut, bukak item utawa penet . Cara liya kanggo ngirim

item uga ana.

4

Pilih nganggo bareng utawa ngirim item menu.

5

Ing menu sing katon, pilih

Bluetooth.

6

Uripake Bluetooth™, yen dijaluk.

7

Tutul jeneng piranti panampa.

8

Piranti panampa: Yen dijaluk, tampanen sambungan kasebut.

9

Yen dijaluk, ketik sandhi sing padha ing piranti loro mau, utawa konfirmasi sandhi

sing disaranake.

10

Piranti panampa: Nampa item sing mlebu. Yen prelu, seret garis status mudhun

kanggo nggolek kabar.

98

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nampa item nganggo Bluetooth

®

1

Pesthekake yen fungsi Bluetooth

®

urip lan bisa dideteksi dening piranti Bluetooth

®

liyane.

2

Piranti sing ngirim saiki wiwit ngirim data menyang piranti sampeyan.

3

Yen disaranake, ketik sandhi sing padha ing piranti loro mau, utawa konfirmasi

sandhi sing disaranake.

4

Yan sampeyan nampa kabar ana file sing mlebu menyang piranti, seret baris

status mudhun banjur tutul kabar kanggo nampa kiriman file.

5

Tutul

Tampa kanggo wiwit ngirim file.

6

Kanggo ndeleng proses pangiriman, seret mudhun garis status.

7

Kanggo mbukak item sing ditampa, seret mudhun garis status lan tutul kabar sing

cocog.

Ndeleng file sing sampeyan tampa liwat Bluetooth®

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Temokake banjur tutul

Setelan > Bluetooth.

3

Penet banjur pilih

Tampilake file ditampa.

99

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.