Sony Xperia E4g - Nggawe serep kontak

background image

Nggawe serep kontak

Sampeyan bisa nganggo kertu memori kanggo nggawe serep kontak. Deleng

Nransfer

kontak

ing kaca 52 kanggo informasi luwih pepak babagan cara mulihake kontak

menyang piranti sampeyan.

57

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Ngekspor kabeh kontak menyang kertu memori

1

Saka Layar ngarep, tunyuk , banjur tunyuk .

2

Penet , banjur tunyuk

Ekspor kontak > Kertu SD.

3

Tutul

OK.

58

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.