Sony Xperia E4g - Nggoleki lan ndeleng kontak

background image

Nggoleki lan ndeleng kontak

1

Tab Kontak, Nelpon, Favorit lan Grup

2

Ngowahi lan ndeleng informasi kontak medis lan darurat

3

Ndeleng rincian kontak

4

Ngalih menyang kontak sing diwiwiti aksara sing dipilih

5

Ngakses opsi komunikasi kanggo kontak

6

Nggoleki kontak

7

Nambah kontak

8

Ndeleng opsi liyane

Nelusuri kontak

1

Saka Layar ngarep, tutul , banjur tutul .

2

Tutul lan ketik nomer telpon, jeneng, utawa informasi liyane ing kolom

Tlusur

kontak. Dhaptar kasil disaring nalika sampeyan ngetik saben karakter.

53

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Milih kontak sing arep ditampilake ing aplikasi Kontak

1

Saka Layar ngarepsampeyan, tutul , banjur tutul .

2

Penet , banjur tutul

Nyaring.

3

Ing dhaptar sing katon, wenehi tandha lan busak tandha pilihan sing dikepengini.

Yen sampeyan wis nyelarasake kontak sampeyan karo akun sinkronisasi, akun

kasebut bakal katon ing dhaptar. Kanggo nggedhekake dhaptar pilihan, tutul

akun.