Sony Xperia E4g - Ngirim informasi kontak

background image

Ngirim informasi kontak

Ngirim kertu nama

1

Saka Layar ngarep, tunyuk , banjur tunyuk .

2

Tunyuk

Aku.

3

Penet , banjur tunyuk

Kirim kontak > OK.

4

Pilih cara transfer sing kasedhiya banjur tindakake pandhuan ing layar.

Ngirim kontak

1

Saka Layar ngarep, tunyuk , banjur tunyuk .

2

Tutul kontak sing rinciane arep dikirim.

3

Penet , banjur tunyuk

Kirim kontak > OK.

4

Pilih cara transfer sing kasedhiya banjur tindakake pandhuan ing layar.

Ngirim sawetara kontak sanalika

1

Saka Layar ngarep, tutul , banjur tutul .

2

Penet , banjur tutul

Tandhani swetara.

3

Tandhani kontak sing arep dikirimi, utawa pilih kabeh yen sampeyan pengin ngirim

menyang kabeh kontak.

4

Tutul , banjur pilih cara ngirim sing kasadhiya banjur tindakake instruksi ing

layar.