Sony Xperia E4g - Google Maps™ lan navigasi

background image

Google Maps™ lan navigasi

Gunakake Google Maps™ kanggo nglacak lokasi sing saiki, ndeleng kahanan lalu-lintas

ing wektu iki lan nampa pituduh dalan menyang panggonan sing arep dituju.
Nalika ndeleng peta, sampeyan nganggo lalu lintas data kanggo entuk sambungan

internet, banjur data ditransfer menyang piranti. Dadi disaranake sampeyan nyimpen

103

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

peta lan nyetel supaya bisa dibukak kanthi offline ing piranti sadurunge lelungan. Kanthi

mengkono, sampeyan ora perlu mbayar biaya roaming sing larang.

Aplikasi Google Maps™ mbutuhake panggunaan sambungan Internet nalika digunakake

online. Sampeyan bisa uga dikenani biaya sambungan data nalika nyambung menyang

Internet saka piranti. Hubungi operator jaringan kanggo informasi luwih lengkap. Aplikasi

Google Maps™ bisa uga ora kasedhiya ing saben pasar, negara utawa wilayah.

1

Ngetik alamat utawa jeneng kanggo nggolek lokasi, misale, jeneng utawa alamat restoran.

2

Milih mode transportasi lan olehi pituduh dalan menyang tujuan sampeyan.

3

Ndeleng profil akun sampeyan.

4

Tandha lokasi – nuduhake lokasi sing digoleki ing peta.

5

Nuduhake lokasi sampeyan saiki.

6

Ndeleng pitulung lan opsi.

Nuduhake lokasi ing peta

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Temokake banjur tutul

Peta, banjur tutul .

Nelusuri lokasi

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Peta.

3

Ing kolom tlusur, ketik jeneng lokasi sing pengin digoleki.

4

Tutul tombol Enter ing keyboard kanggo miwiti tlusuran, utawa pilih lokasi sing

disaranake saka dhaptar. Yen tlusuran kasil, lokasi ditandhani karo ing peta.

Nggoleki arah

1

Nalika ndeleng peta, tutul .

2

Pilih mode transportasi, banjur ketik titik wiwitan lan tujuan sampeyan. Rute sing

disaranake bakal dituduhake ing layar.

3

Tutul opsi saka dhaptar rute sing disaranake kanggo ndeleng arah ing peta.

Nyetel supaya peta bisa dienggo kanthi offline

1

Nalika ndeleng peta, tutul kolom tlusuran.

2

Gulung mengisor lan tutul

Setel supaya peta iki bisa dienggo kanthi offline. Area

sing dituduhake ing peta bakal disimpen ing piranti sampeyan.

Sinau luwih lengkap babagan Google Maps™

Nalika nggunakake Google Maps™, penet , banjur tutul

Pitulung.

104

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.