Sony Xperia E4g - Gunakake layanan panggonan

background image

Gunakake layanan panggonan

Layanan panggonan idini aplikasi kaya dene Peta lan kamera gunakake katrangan saka

jaringan Wi-Fi® uga katrangan Global Positioningi System (GPS) kanggo namtokake

ancer-ancer panggonan. Yen sampeyan ora ana ing saluran ndeleng sing resik menyang

satelit GPS, piranti bisa namtokake panggonan nganggo fungsi Wi-Fi®.
Supaya bisa gunakake piranti kanggo goleki ing ngendi panggonan sampeyan,

sampeyan kudu ngaktifake layanan panggonan.

Ngaktifake layanan panggonan

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Lokasi.

3

Seret panggeser ing jejere

Lokasi menyang tengen.

4

Tutul

Setuju kanggo ngonfirmasi.

Ngidini aplikasi Google ngakses panggonan sampeyan

1

Pesthikake yen sampeyan mlebih menyang akun Google™ saka piranti.

2

Saka Layar ngarepsampeyan, tutul .

3

Golek lan tutul

Setelan > Google >Lokasi.

4

Seret slider ing jejere

Lokasi menyang tengen.

5

Tutul

Setuju kanggo konfirmasi.

Ngapiki akurasi GPS

Nalika sepisanan sampeyan nggunakake fungsi GPS ing piranti, perlu wektu 5 nganti 10

menit nganti lokasi ditemokake. Kanggo mbantu panelusuran, pesthekake sampeyan

bisa ndeleng langit kanthi jelas. Menenga wae lan aja nutupi antena GPS (bagean sing

padhang ing gambar). Sinyal GPS bisa nembus mega lan plastik, nanging ora bisa

nembus barang sing padhet kayata bangunan lan gunung-gunung. Yen lokasi ora

ketemu sawise sawetara menit, pindhah menyang lokasi liyane.