Sony Xperia E4g - Mode pesawat

background image

Mode pesawat

Ing mode Pesawat, transceiver jaringan lan radio dipateni kanggo ngalangi gangguan ing

peralatan sing sensitif. Nanging, sampeyan isih bisa main game, ngrungokake musik,

nonton klip video lan isi liyane, anggere kabeh isi iki wis disimpen ing kertu memori utawa

panyimpenan internal. Sampeyan uga bisa diwenehi kabar nganggo weker, yen weker

wis diuripake.

Nguripake mode Pesawat nyuda panggunaan baterei.

Nguripake mode Pesawat

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Liyane....

3

Wenehi tandha ing kothak

Mode pesawat.

Sampeyan uga bisa menet terus tombol daya banjur pilih

Mode pesawat ing menu sing

mbukak.

105

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.