Sony Xperia E4g - Dhaptar lagu

background image

Dhaptar lagu

Ing layar ngarep Walkman®, sampeyan bisa nggawe dhaptar lagu dhewe saka musik

sing wis disimpen ing piranti.

Nggawe dhaptar lagu dhewe

1

Saka layar ngarep Walkman®, tutul terus jeneng album utawa lagu sing pengin

ditambahake menyang dhaptar lagu.

2

Ing menu sing mbukak, tutul

Tambahake nyang... > Gawe dhaptar lagu anyar.

3

Ketik jeneng kanggo dhaptar lagu banjur tutul

OK.

Sampeyan uga bisa nutul gambar album banjur nutul kanggo nggawe dhaptar lagu anyar.

Muter dhaptar lagu sampeyan dhewe

1

Bukak menu layar ngarep Walkman®, banjur tutul

Dhaptar lagu.

2

Ing

Dhaptar lagu, pilih dhaptar lagu sing arep sampeyan bukak.

3

Yen pengin muter kabeh lagu, tutul

Acak kabeh.

Nambahake lagu menyang dhaptar lagu

1

Saka layar ngarep Walkman®, telusuri menyang lagu utawa album sing arep

ditambahake menyang dhaptar lagu.

2

Tutul terus judhul lagu utawa album, banjur tutul

Tambahake nyang....

3

Tutul jeneng dhaptar lagu sing pengin ditambahi album utawa lagu. Album utawa

lagu ditambahake menyang dhaptar lagu.

68

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Mbusak lagu saka dhaptar lagu

1

Ing dhaptar lagu, tutul terus judhul lagu sing arep dibusak.

2

Tutul

Busak saka dhaptar lagu.

Sampeyan menawa ora bisa mbusak lagu sing disimpen ing kertu memori utawa panyimpenan

internal piranti.

Mbusak dhaptar lagu

1

Bukak menu layar ngarep Walkman®, banjur tutul

Dhaptar lagu.

2

Demek terus dhaptar lagu sing pengin dibusak.

3

Tutul

Busak.

4

Tutul

Busak maneh kanggo ngonfirmasi.

Sampeyan ora bisa mbusak dhaptar lagu cerdas.