Sony Xperia E4g - Menu layar ngarep Walkman®

background image

Menu layar ngarep Walkman®

Menu layar ngarep Walkman® menehi ringkesan kabeh lagu ing piranti. Saka kene

sampeyan bisa ngatur album lan dhaptar lagu, sampeyan uga bisa ngatur musik miturut

swasana ati lan tempo nganggo saluran SensMe™.

67

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Mbukak menu layar ngarep Walkman®

1

Saka Layar ngarepsampeyan, tutul , banjur golek lan tutul .

2

Seret pojok kiwa layar sisih tengen.

Bali menyang layar ngarep Walkman®

Yen menu layar ngarep Walkman® mbukak, tutul

Ngarep.

Yen menu layar ngarep Walkman® mbukak, tutul layar ing sisih tengen menu.

Nganyari musik karo informasi paling anyar

1

Saka layar Ngarep Walkman®, tutul .

2

Tutul

Undhuh katr. lagu > Wiwiti. Piranti nelusur online lan ngundhuh gambar

album paling anyar sing kasadhiya lan nglacak katrangan lagu kanggo musik

sampeyan.

Aplikasi saluran SensMe™ diaktifake yen sampeyan ngundhuh katrangan musik.

Ngaktifake aplikasi saluran SensMe™

Saka layar ngarep Walkman®, tutul , banjur tutul

Undhuh katr. lagu > Wiwiti.

Aplikasi iki mbutuhake sambung jaringan mobile utawa Wi-Fi®.

Ngowahi informasi musik

1

Saka aplikasi Walkman®, tutul .

2

Tutul

Owah katr. lagu.

3

Ketik informasi anyar utawa ganti kaya sing dipengini.

4

Yen wis rampung, tutul

Simpen.

Mbusak lagu

1

Bukak menu layar ngarep Walkman®, banjur telusuri menyang lagu sing pengin

dibusak.

2

Tutul terus gambar judhul lagu, banjur tutul

Busak saka dhaptar sing katon.

3

Tutul

Busak maneh kanggo ngonfirmasi.