Sony Xperia E4g - Ngenali musik nganggo TrackID™

background image

Ngenali musik nganggo TrackID™

Gunakake layanan pangenalan musik TrackID™ kanggo ngenali musik sing keprungu

lagi diputer ing cedhak sampeyan. Rekam wae sampel cendhak lagu lan sampeyan

69

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

bakal oleh info artis, judhul lan album ing etungan detik. Sampeyan bisa tuku lagu sing

dikenali dening TrackID™ lan ndeleng tangga lagu TrackID™ kanggo ndeleng apa sing

ditelusur pangguna TrackID™ sadonya. Kanggo asil paling apik, gunakake teknologi

TrackID™ ing panggonan sing sepi.

1

Deleng opsi TrackID™

2

Seret pinggir kiwa layar menyang tengen kanggo mbukak menu layar ngarep TrackID™

3

Kenali musik sing sampeyan rungokake

Aplikasi TrackID™ lan layanan TrackID™ ora didhukung ing kabeh negara/wilayah, utawa

dening kabeh operator jaringan lan/utawa panyedhiya layanan ing kabeh wilayah.

Ngenali musik nggunakake teknologi TrackID™

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek lan tutul

TrackID™, banjur arahake piranti menyang sumber musik.

3

Tutul . Yen lagu bisa dikenali dening layanan TrackID™, asile bakal ditampilake

ing layar.

Kanggo bali menyang layar wiwitan

TrackID™, tutul .

Menu layar ngarep TrackID™

Menu layar ngarep TrackID™ menehi ringkesan kabeh lagu sing wis direkam lan dikenali

nganggo layanan TrackID™. Saka kene sampeyan uga bisa ndeleng lagu sampeyan

adhedasar tangga lagu lan riwayat panggolekan.

1

Nggawe profil TrackID™ online

2

Mbukak aplikasi TrackID™

3

Ndeleng riwayat asil tlusuran

4

Ndeleng tangga lagu saiki

70

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Ndeleng informasi artis kanggo lagu

Nalika lagu wis dikenali karo aplikasi

TrackID™, tutul Info artis.

Mbusak lagu saka riwayat track

1

Bukak aplikasi

TrackID™, banjur tutul Riwayat.

2

Tutul terus jeneng lagu sing arep dibusak, banjur tutul

Busak.

71

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.