Sony Xperia E4g - Ngrungokake musik

background image

Ngrungokake musik

Gunakake aplikasi Walkman® kanggo ngrungokake musik lan buku audio favorit

sampeyan.

1

Mbukak menu layar ngarep Walkman®

2

Nlusuri kabeh lagu sing disimpen ing piranti

3

Ndeleng antrian muter saiki

4

Gambar album (yen kasadhiya)

5

Tutul kanggo muter lagu sadurunge ing antrian lagu

Tutul terus kanggo muter maneh lagu sing diputer saiki

6

Muter utawa ngaso lagu

7

Tutul kanggo muter lagu sabanjure ing antrian lagu

Tutul terus kanggo nggulung maju cepet lagu sing diputer saiki

8

Acak lagu ing antrian lagu saiki

9

Baleni kabeh lagu ing antrian lagu saiki

10 Indikator progres – Seret indikator utawa tutul saluran menyang maju cepet utawa mundur cepet

11 Total wektu dawane lagu sing diputer

66

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

12 Wektu sing dilakoni ing lagu saiki

Layar ngarep Walkman®

1

Seret pinggir kiwa layar menyang tengen kanggo mbukak menu layar ngarep Walkman®

2

Gulung munggah utawa mudhun kanggo ndeleng konten

3

Muter lagu nganggo aplikasi Walkman®

4

Bali menyang layar pamuter musik Walkman®

Muter lagu nganggo aplikasi Walkman®

1

Saka Layar ngarep, tutul , banjur temokake lan tutul .

2

Seret pinggir kiri layar menyang tengen.

3

Pilih kategori musik.

4

Tutul lagu kanggo muter.

Sampeyan mbokmenawa ora bisa muter item sing kajaga hak ciptane. Verifikasi yen sampeyan

duwe hak cipta sing dibutuhake kanggone materi sing arep dienggo bareng.

Nggoleki informasi online sing gegandhengan karo lagu

Nalika lagu lagi muter ing aplikasi Walkman®, tutul gambar Album banjur tutul

tombol tanpa winates

.

Tombol tanpa winates

menehi akses menyang sumber daya online sing gegandhengan

karo lagu, kayata video ing YouTube™, lirik lagu, lan informasi artis ing Wikipedia.

Nyetel volume audio

Penet tombol volume.

Nyilikake aplikasi Walkman®

Nalika lagu diputer, tutul kanggo mbukak Layar ngarep. Aplikasi Walkman®

tetep muter ing latar mburi.

Mbukak aplikasi Walkman® nalika lagi diputer ing latar mburi

1

Nalika lagu lagi muter ing latar mburi, tutul kanggo mbukak jendhela aplikasi

sing mentas digunakake.

2

Tutul aplikasi Walkman®.