Sony Xperia E4g - Matesi telpon

background image

Matesi telpon

Sampeyan bisa mblokir kabeh utawa kategori telpon mlebu lan telpon metu tartamtu.

Yen wis nampa kode PIN2 saka panyedhiya layanan, sampeyan uga bisa nggunakake

dhaptar Nomer Telpon Saluran Tetep (FDN) kanggo matesi telpon metu. Yen langganan

sampeyan kalebu layanan surat swara, sampeya bisa ngirim kabeh telpon mlebu saka

kontak tartamtu langsung menyang surat swara. Yen sampeyan pengin mblokir nomer

tartamtu, bukak Google Play™ lan undhuh aplikasi sing ndhukung fungsi iki.

FDN ora didhukung karo kabeh operator jaringan. Hubungi operator jaringan sampeyan

kanggo mesthekake yen kertu SIM utawa layanan jaringan sampeyan ndhukung fitur iki.

Mblokir telpon mlebu utawa metu

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Telpon.

3

Tutul

Blokir Telpon, banjur pilih opsi.

4

Ketik sandhi banjur tutul

Aktifake.

Yen iki kaping pisane sampeyan ngatur blokir telpon, sampeyan kudu ngetik sandhi kanggo

nguripake fungsi blokir telpon. Sampeyan kudu nggunakake sandhi sing padha mengko yen

pengin ngowahi setelan blokir telpon.

Ngaktifake utawa mateni telpon winates

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Telpon > Nomer telpon tetep.

3

Tutul

Aktifake telpon winates utawa Pateni telpon winates.

4

Ketik PIN2 banjur tutul

OK.

Ngakses dhaptar panampa telpon sing dijawab

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Telpon > Nomer telpon tetep > Nomer telpon tetep.

49

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Ngganti PIN2 kertu SIM

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Telpon.

3

Tutul

Nomer telpon tetep > Genti PIN2.

4

Ketik PIN2 kertu SIM lawas banjur tutul

OK.

5

Ketik PIN2 kertu SIM anyar banjur tutul

OK.

6

Konfirmasi PIN2 anyar banjur tutul

OK.

Ngirim telpon sing mlebu saka kontak tartamtu langsung menyang surat swara

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul .

3

Pilih kontak sing kabeh telpone arep sampeyan kirim langsung menyang surat

swara kanthi otomatis.

4

Tutul > .

5

Centhang kothak jejere Kbh telp. nyang surat swara.

6

Tutul Rampung.