Sony Xperia E4g - Nampa telpon

background image

Nampa telpon

Njawab telpon

Nolak telpon

Nggawe bisu nada dering kanggo telpon mlebu

Nalika nampa telpon, pencet tombol volume.

Nggunakake mesin panjawab

Sampeyan bisa nggunakake aplikasi mesin panjawab kanggo njawab telpon nalika sibuk

utawa ora bisa njawab telpon. Sampeyan bisa ngaktifake fungsi njawab otomatis lan

nemtokake pirang detik wektune ngenteni sadurunge telpon dijawab otomatis.

Sampeyan uga bisa sacara manual ngarahake telpon menyang mesin panjawab nalika

sibuk banget lan ora bisa njawab. Lan sampeyan bisa langsung ngakses pesen sing keri

ing mesin panjawab saka piranti.

Sadurunge nganggo mesin panjawab, sampeyan kudu ngrekam pesen uluk salam.

Ngrekam uluk salam kanggo mesin panjawab

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Telpon > Mesin Panjawab > Salam.

3

Tutul

Rekam salam anyar lan turuti prentah ing layar.

Ngaktifake jawab otomatis

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Telpon > Mesin Panjawab.

3

Tandhani kothak centhang

Mesin Panjawab.

Yen sampeyan ora nemtokake wektu tunggu kanggo jawab otomatis telpon, wektu gawan

bakal dianggo.

46

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nolak telpon nganggo mesin panjawab

Nalika ana telpon mlebu, seret munggah

Opsi tanggepan banjur pilih Tolak

nganggo Mesin Panjawab.

Nemtokake wektu tunggu kanggo jawab otomatis

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Telpon > Mesin Panjawab.

3

Tutul

Angkat sawise.

4

Atur wektu kanthi nggulung munggah mudhun.

5

Tutul

Rampung.

Ngrungokake pesen ing mesin panjawab

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Telpon > Mesin Panjawab > Pesen.

3

Pilih pesen swara sing arep sampeyan rungokake.

Sampeyan uga bisa ngrungokake langsung pesen mesin panjawab saka log telpon kanthi

nutul .

Nolak telpon nganggo sms

Sampeyan bisa nolak telpon nganggo sms Nalika nolak telpon nganggo sms kaya

mengkono, pesen dikirim otomatis menyang panelpon lan disimpen ing obrolan

Olahpesen karo kontak kasebut.
Sampeyan bisa milih saka pirang-pirang sms sing wis disetel saka piranti, utawa bisa

nggawe dhewe sing anyar. Sampeyan uga bisa nggawe sms pribadhi kanthi ngowahi

saka sing ana ing setelan.

Nolak telpon nganggo pesen sms

1

Nalika ana telpon mlebu, seret munggah

Opsi tanggepan banjur tutul Tolak

nganggo pesen.

2

Pilih pesen sing wis ditemtokake dhisik utawa tutul lan tulis pesen.

Nolak telpon liya sajroning telpon nganggo pesen sms

1

Yen krungu suara bip bola-bali nalika lagi nelpon, seret

Tolak nganggo pesen

munggah.

2

Pilih pesen sing wis ditemtokake dhisik utawa tutul lan tulis pesen.

Ngowahi sms sing digunakake kanggo nolak telpon

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Telpon > Tolak telpon nganggo pesen.

3

Tutul pesen sing arep diowahi, banjur owahi saperlune.

4

Tutul

OK.

47

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.