Sony Xperia E4g - Nerusake telpon

background image

Nerusake telpon

Sampeyan bisa nerusake telpon, contone menyang nomer telpon liya, utawa menyang

layanan panjawab.

Nerusake telpon

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Telpon.

3

Tutul

Panerusan telpon banjur pilih salah siji opsi.

4

Ketik nomer sing pengin dienggo nerusake telpon, banjur tutul

Aktifake.

Mateni terusake telpon

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Telpon > Panerusan telpon.

3

Pilih opsi, banjur tutul

Pateni.