Sony Xperia E4g - Nggunakake dhaptar telpon

background image

Nggunakake dhaptar telpon

Ing cathetan telpon, sampeyan bisa ndeleng telpon ora kejawab , telpon mlebu lan

telpon metu .

Ndeleng telpon ora kejawab

1

Nalika ana telpon ora kejawab, katon ing bar status. Seret mudhun baris

status.

2

Tutul

Telpon ora kejawab.

Nelpon nomer saka cathetan telpon

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Temokake banjur tutul

Telpon.Ditampilake cathetan telpon ing sisih ndhuwur

layar.

3

Kanggo nelpon nomer kanthi langsung, tutul nomere. Kanggo ngowahi nomer

sadurunge nelpon, demek terus nomer kasebut, banjur tutul

Owahi nomer

sadurunge telp.

Sampeyan uga bisa nelpon nomer kanthi nutul >

Telpon balik.

48

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nambahake nomer saka cathetan telpon menyang kontak

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Temokake banjur tutul

Telpon.Ditampilake cathetan telpon ing sisih ndhuwur

layar.

3

Demek terus nomer kasebut, banjur tutul

Tambah menyang Kontak.

4

Tutul kontak sing dipengini, utawa tutul

Gawe kontak anyar.

5

Owahi rincian kontak banjur tutul

Rampung.

Ndhelikake dhaptar telpon

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Telpon.

3

Tutul >

Dhelikake dhaptar telpon.