Sony Xperia E4g - Surat swara

background image

Surat swara

Yen lengganan sampeyan kalebu layanan surat swara, panelpon bisa ninggal pesen

surat swara nalika sampeyan ora bisa njawab telpon. Nomer layanan surat swara

biasane disimpen ing kertu SIM. Yen ora, sampeyan bisa njaluk nomer saka panyedhiya

layanan lan ngetik kanthi manual.

Ngetik nomer surat swara

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Telpon > Surat swara >Setelan surat swara >

Nomer Voicemail.

3

Ketik nomer surat swara.

4

Tutul

OK.

Nelpon layanan surat swara

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Temokake banjur tunyuk

Telpon.

3

Demek terus

1

.