Sony Xperia E4g - Telpon konferensi

background image

Telpon konferensi

Kanthi telpon konferensi utawa multi peserta, sampeyan bisa nggabung obrolan karo

rong peserta utawa luwih.

Kanggo rincian babagan cacahe peserta sing bisa ditambahake menyang telpon konferensi,

hubungi operator jaringan.

50

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Kanggo nggawe telpon konferensi

1

Sajrone nelpon, tutul .

2

Penet nomer peserta kaloro banjur tutul . Peserta kapisan ditahan telpone.

3

Tutul kanggo nambahake peserta kaloro menyang telpon konferensi.

4

Baleni langkah 1 nganti 3 kanggo nambahake peserta liyane.

Ngobrol kanthi pribadi karo peserta telpon konferensi

1

Nalika telpon konperensi, tutul

Atur.

2

Tutul nomer telpon peserta sing arep sampeyan ajak ngobrol kanthi pribadi.

3

Kanggo mungkasi obrolan pribadi lan bali menyang telpon konferensi, tutul .

Medhot peserta saka telpon konferensi

1

Nalika telpon konperensi, tutul

Atur.

2

Tutul ing jejere peserta sing arep dipedhot.

Mungkasi telpon konferensi

Sajrone telpon konferensi, tunyuk

Pungkasi telpon konferensi.