Sony Xperia E4g - Telpon multi

background image

Telpon multi

Yen ngaktifake telpon tunggu, sampeyan bisa nangani sawetara telpon sekaligus. Yen

diaktifake, sampeyan bakal nampa swara thit yen ana telpon liya mlebu.

Ngaktifake utawa mateni telpon tunggu

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Telpon > Setelan tambahan.

3

Kanggo ngaktifake utawa mateni fungsi telpon tunggu, tutul

Telpon entenan.

Njawab telpon kaloro lan nahan telpon sing lagi aktif

Yen krungu swara bip bola-bali nalika nelpon, seret nengen.

Nolak telpon liyane

Yen krungu swara bip bola-bali nalika nelpon, seret ngiwa.

Nelpon nomer kaloro

1

Sajrone nelpon, tutul .

2

Tik nomer panampa banjur tutul . Telpon kapisan ditahan.

Njawab telpon liya lan mungkasi telpon sing aktif

Nalika panggilan katelu rawuh,tutul

Pungkasi telpon iki lan wangsuli.

Nolak telpon katelu

Nalika panggilan katelu rawuh,tutul

Tolak telpon mlebu.

Ngalih ing antarane sawetara telpon

Kanggo ngalih menyang telpon liya lan nahan telpon aktif, tutul

Ngalih nyang

telpon iki.