Sony Xperia E4g - Nggawe pribadhi keyboard Xperia

background image

Nggawe pribadhi keyboard Xperia

Nalika ngetik teks nggunakake keyboard layar, sampeyan bisa ngakses setelan keyboard

lan setelan input teks liyane sing mbantu, misale, nyetel pilihan basa tulis, prediksi teks,

spasi otomatis, lan titik cepet. Keyboard bisa nggunakake data saka Email lan aplikasi

liyane kanggo mangerteni gaya tulisan sampeyan. Ana uga Pandhuan personalisasi sing

nuntun sampeyan nrapake akeh setelan dhasar, supaya sampeyan bisa cepet miwiti.

Ngakses setelan tombol layar

1

Nalika ngetik teks nggunakake tombol layar, tutul .

2

Tutul , banjur tutul

Setelan papan tombol, lan genti setelan kaya sing

dikarepake.

3

Kanggo nambah basa tulis kanggo input teks, tutul

Basa tulis lan wenehi tandha

kotak centhang sing cocog.

4

Tutul

OK kanggo konfirmasi.

Nggenti setelan saran tembung

1

Yen sampeyan ngetik teks nggunakake keyboard layar, tutul .

2

Tutul , banjur tutul

Setelan papan tombol > Usul tembung.

3

Pilih salah siji.

Milih cara input

1

Yen sampeyan ngetik teks nganggo keyboard ing layar, geser garis status

mengisor kanggo mbukak panel Kabar, banjur tutul

.

2

Pilih salah siji.

Nggunakake gaya nulis sampeyan

1

Nalika ngetik teks nggunakake keyboard layar, tutul .

2

Tutul , banjur tutul

Setelan papan tombol > Gunakake gaya tulisanku lan pilih

sumber.

Milih jinis layout keyboard

Jinis layout kanggo keyboard ing layar bisa uga ora kasadhiya ing kabeh basa tulis.

1

Nalika ngetik teks nggunakake keyboard layar, tutul .

2

Tutul , banjur tutul

Setelan papan tombol.

3

Tutul

Basa tulis, banjur tutul .

4

Pilih jinis layout keyboard.

5

Tutul

OK kanggo ngonfirmasi.

44

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.