Sony Xperia E4g - Phonepad

background image

Phonepad

Phonepad iku padha karo keypad telpon standar 12 tombol. Phonepad menehi pilihan

input teks prediktif lan multitap. Sampeyan bisa ngaktifake cara input teks Phonepad

liwat setelan keyboard. Phonepad mung kasedhiya ing orientasi mujur.

1 Milih opsi input teks. Sampeyan bisa nutul saben karakter sepisan lan nganggo saran tembung, utawa

nutul terus nganti karakter sing dipengini dipilih.

2 Mbusak karakter sadurunge kursor.

3 Penet tombol bali utawa konfirmasi input teks.

4 Tik spasi.

5 Nampilake simbol lan smiley.

6 Nampilake angka.

7 Ganti huruf gedhe-cilik banjur uripake tombol huruf kapital.

Mbukak Tombol telpon sing sepisanan

1

Tutul kolom entri teks, banjur tutul .

2

Tutul , banjur tutul

Setelan papan tombol.

3

Tutul

Keyboard potret, banjur pilih Tombol telpon opsi.

42

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Ngetik teks nggunakake Tombol Telpon

Nalika katon ing Tombol Telpon, tutul saben aksara sepisan wae, sanajan

aksara sing dipengini dudu aksara kapisan ing tombol mau. Tutul tembung sing

ditampilake utawa tutul

kanggo ndeleng usul tembung liyane banjur pilih saka

dhaptar.

Nalika katon ing Tombol Telpon, tutul tombol layar kanggo aksara sing arep

ditik. Penet terus tombol iki nganti karakter sing dipengini dipilih. Banjur baleni sing

padha kanggo karakter sabanjure, lan sapanunggalane.

Ngetik angka nggunakake Phonepad

Nalika Phonepad dituduhake, tutul . Phonepad angka bakal ditampilake.

Nyisipake simbol lan smiley nggunakake Phonepad

1

Nalika Phonepad dituduhake, tutul

. Ditampilake kothak karo simbol lan smiley.

2

Gulung munggah utawa mudhun kanggo ndeleng pilihan liyane. Tunyuk simbol

utawa smiley kanggo milih.