Sony Xperia E4g - Ngundhuh aplikasi saka sumber liyane

background image

Ngundhuh aplikasi saka sumber liyane

Yen piranti sampeyan disetel supaya ngidini undhuhan saka sumber sakliyane Google

Play™, sampeyan bisa ngundhuh aplikasi kanthi langsung saka website liya kanthi

nindakake instruksi undhuhan sing cocog.

Nginstal aplikasi saka sumber sing ora dikenal utawa ora dipercaya bisa ngrusak piranti. Mung

undhuh aplikasi saka sumber sing dipercaya. Hubungi panyedhiya aplikasi manawa sampeyan

duwe pitakon utawa uneg-uneg.

Ngidini undhuhan aplikasi saka sumber liyane

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Keamanan.

3

Centhang kothak

Sumber ora dingerteni.

4

Tutul

OK.

Sawetara aplikasi bisa uga perlu ngakses data, setelan, lan macem-macem fungsi ing piranti

supaya bisa digunakake kanthi bener. Mung instal lan idini aplikasi sing dipercaya.

Sampeyan bisa ndeleng idin sing diwenehna menyang aplikasi sing diundhuh kanthi nutul

aplikasi ing

Setelan > Aplikasi.

26

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.