Sony Xperia E4g - Ngatur pesen

background image

Ngatur pesen

Mbusak pesen

1

Saka Layar ngarep, tutul , banjur golek lan tutul .

2

Tutul obrolan sing amot pesen sing arep dibusak.

3

Demek terus pesen sing arep dibusak, banjur tutul

Busak pesen > Busak.

Mbusak obrolan

1

Saka Layar ngarep, tutul , banjur temokake lan tutul .

2

Tutul , banjur tutul

Busak obrolan.

3

Tandhani kothak obrolan sing arep dibusak, banjur tutul >

Busak.

Menehi lintang menyang pesen

1

Saka Layar ngarep, tunyuk , banjur temokake lan tunyuk .

2

Tutul obrolan sing arep dibukak.

3

Ing pesen sing arep diwenehi lintang, tutul .

4

Kanggo mbusak lintang ing pesen, tutul .

Ndeleng pesen nganggo lintang

1

Saka Layar ngarep, tutul , banjur golek lan tutul .

2

Tutul , banjur tutul

Pesen ditandhani lintang.

3

Kabeh pesen sing nganggo lintang katon ing dhaptar.

Nlusur pesen

1

Saka Layar ngarep, tutul , banjur golek lan tutul .

2

Tutul , banjur tutul

Tlusur.

3

Ketik tembung kunci telusur. Asil telusur dituduhake ing layar.

60

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.