Sony Xperia E4g - Miwiti piranti nalika sapisanan

background image

Miwiti piranti nalika sapisanan

Nalika sapisanan sampeyan miwiti piranti, pandhuan atur wiwitan mbukak kanggo

ngewangi sampeyan ngatur setelan dhasar, mlebu menyang akun online, lan atur piranti

nganggo setelan pribadhi. Misale, yen nduweni akun Sony Entertainment Network

account, sampeyan bisa mlebu akun kasebut ing kene lan langsung miwiti.

Sampeyan uga bisa ngakses pandhuan atur wiwitan mengko saka menu Setelan.

9

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nguripake piranti

Pesthekake yen daya baterei wis kebak kanggo paling sethithik 30 menit sadurunge nguripake

piranti sing kapisanan.

1

Penet terus tombol daya nganti piranti kedher.

2

Tik PIN kertu SIM yen dijaluk, banjur tutul

.

3

Enteni sedhela nganti piranti diwiwiti.

PIN kertu SIM pisanane disedhiyakake dening operator jaringan, nanging sampeyan bisa

nggenti kuwi mengko saka menu Setelan. Kanggo ngoreksi kesalahan nalika ngetik PIN kertu

SIM, tutul

.

Mateni piranti

1

Penet terus tombol daya nganti menu pilihan mbukak.

2

Ing menu pilihan, tutul

Daya mati.

3

Tutul

OK.

Butuh sawetara wektu nganti piranti mati.