Sony Xperia E4g - Ngrakit

background image

Ngrakit

Plastik pelindhung dipasang ing layar. Lembaran iki kudu diklethek sadurunge

nggunakake layar demek. Yen ora, layar demek ora bisa digunakake kanthi bener.

Nyopot tutup mburi

Lebokake kuku menyang longkangan (kaya sing dituduhake ing ilustrasi) banjur

angkat tutup.

Masang tutup mburi

1

Selehake tutup baterei menyang bagean mburi perangkat, banjur penet mudhun

ing pojok ngisor kanggo ngunci tutup ing panggonane.

2

Obahake saka ngisor mendhuwur, penet pinggiran tutup nganti keprungu klik

tutup mapan ing panggonane.

Nglebokake kertu SIM mikro

Yen sampeyan nglebokake kertu SIM mikro nalika piranti murup, piranti bakal diwiwiti maneh

kanthi otomatis.

7

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Copot tutup mburi, banjur lebokake kertu SIM mikro menyang slot kanthi kontak

warna emas madhep mengkurep.

Sampeyan kudu nggunakake kertu SIM mikro supaya piranti bisa dianggo kanthi bener.

Sebagean kertu SIM ukuran standar ngidini sampeyan nguculi kertu SIM mikro sing diintegrasi.

Yen wis dicopot saka kertu SIM ukuran standar, kertu SIM mikro ora bisa dipasang maneh lan

kertu SIM ukuran standar kasebut ora bisa digunakake maneh. Yen ora duwe kertu SIM mikro,

utawa yen kertu SIM sing ana orang amot kertu SIM mikro sing bisa diuculi, hubungi operator

jaringan kanggo nggolek informasi babagan carane njaluk utawa ngijolake kertu SIM.

Nglebokake kertu memori

1

Copot tutup mburi.

2

Lebokake kertu memori menyang slot kertu memori, kanthi kontak werna emas

madhep mengisor.

8

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nyopot kertu SIM nano

1

Copot tutup mburi.

2

Seret metu kertu SIM nano saka slote lan copot sakabehe.

Nyopot kertu memori

1

Pateni telpon, utawa copot kertu memori saka

Setelan > Panyimpenan > Copot

kertu SD .

2

Copot tutup mburi, banjur tarik metu kertu memori kanggo nyopot.