Sony Xperia E4g - Ngrungokake radio

background image

Ngrungokake radio

Radio FM ing piranti sampeyan mlaku kaya radio FM liyane. Misale, sampeyan bisa

nggoleki lan ngrungokake stasiun radio FM, lan nyimpen minangka favorit. Sampeyan

kudu nyambungake headset utawa headphone sing nganggo kabel menyang piranti

supaya bisa nggunakake radio. Iki amarga headset utawa headphone fungsi minangka

antena. Sawise salah siji piranti iki nyambung, sampeyan bisa ngalihake audio menyang

speaker, yen pengin.

1

Dhaptar favorit

2

Tombol radio urip/mati

3

Ndeleng opsi menu

4

Frekuensi sing dirungokake

5

Nyimpen utawa mbusak saluran minangka sing paling disenengi

6

Tombol tuning

7

Pita frekuensi – seret ngiwa utawa tengen kanggo pindhah antarane saluran

8

Pindhah munggah pita frekuensi kanggo nelusuri saluran

9

Saluran favorit sing wis disimpen

10 Pindhah mudhun pita frekuensi kanggo nelusuri saluran

Ngrungokake radio FM

1

Sambungake headset utawa headphone karo piranti.

2

Saka Layar ngarep, tutul .

3

Golek banjur tutul

Radio FM . Saluran sing kasedhiya ditampilake sajrone

sampeyan nggulung ing sadawane pita frekuensi.

Nalika miwiti radio FM, saluran sing kasedhiya dituduhake kanthi otomatis. Yen saluran

tartamtu nduweni informasi RDS, info iki dituduhake sawise sawetara detik sampeyan miwiti

ngrungokake saluran kasebut.

Mindhah ing antarane saluran radio

Seret pita frekwensi ngiwa utawa nengen.

72

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Kanggo miwiti telusuran saluran radio anyar

1

Nalika radio mbukak, penet .

2

Tunyuk

Tlusuri saluran. Radio mindai kabeh pita frekuensi, lan kabeh saluran sing

kasedhiya bakal dituduhake.

Ngoper swara radio menyang spiker

1

Nalika radio mbukak, penet .

2

Tutul

Puter ing spiker.

Kanggo ngoper swara bali menyang piranti tanpa nyekel utawa piranti kuping nganggo kabel,

penet lan tutul

Puter ing piranti kuping.

Ngenali lagu ing radio FM nganggo TrackID™

1

Nalika lagu lagi diputer ing radio FM piranti, tutul , banjur pilih

TrackID™.

2

Indikator progres katon nalika aplikasi TrackID™ njupuk conto lagu. Yen

identifikasi kasil, sampeyan diwenehi asil utawa dhaptar kemungkinan lagu.

3

Kanggo bali menyang Radio FM, tutul .

Aplikasi TrackID™ lan layanan TrackID™ ora didhukung ing kabeh negara/wilayah, utawa

dening kabeh operator jaringan lan/utawa panyedhiya layanan ing kabeh wilayah.