Sony Xperia E4g - Setelan swara

background image

Setelan swara

Ngoper antarane mode swara mono lan stereo

1

Nalika radio mbukak, pencet .

2

Tunyuk

Aktifake swara stereo.

3

Kanggo ngrungokake radio ing mode swara mono maneh, penet banjur tutul

Peksa swara mono.

Milih wilayah radio

1

Nalika radio mbukak, penet .

2

Tutul

Pilih wilayah radio.

3

Pilih salah sijine pilihan.

Nyetel Visualiser

1

Nalika radio mbukak, tunyuk .

2

Tutul

Visualiser.

3

Pilih salah siji.

73

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.