Sony Xperia E4g - Daydream

background image

Daydream

Daydream iku minangka screen saver interaktif sing nampilake werna, foto, utawa

slideshow kanthi otomatis nalika piranti sampeyan dipasang ing pangkon utawa diisi

daya lan layare dinengake.

Ngaktifake screen saver Daydream

1

Saka layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Tampilan > Daydream.

3

Seret panggeser ing jejere

Daydream menyang tengen.

Milih konten kanggo screen saver Daydream

1

Saka layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Tampilan > Daydream.

3

Seret panggeser ing jejere

Daydream menyang tengen.

4

Pilih apa sing arep ditampilake nalika screen saver aktif.

Nyetel wektu wiwitan screen saver Daydream

1

Saka layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Tampilan > Daydream.

3

Seret panggeser ing jejere

Daydream menyang tengen.

4

Kanggo langsung ngaktifake screen saver Daydream, tutul

Wiwiti saiki.

5

Kanggo nyetel opsi aktivasi otomatis, tutul

Wayahe daydream banjur pilih salah

siji opsi.

37

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.