Sony Xperia E4g - Ngakses setelan

background image

Ngakses setelan

Deleng lan ganti setelan piranti saka menu Setelan. Menu Setelan bisa diakses saka layar

Aplikasi lan panel setelan Cepet.

Mbukak menu setelan piranti saka panel Aplikasi

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Tutul

Setelan.

Ndeleng informasi babagan piranti

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Temokake banjur tutul

Setelan > Babagan telpon.

Mbukak panel Setelan cepet

Nganggo driji loro, seret mudhun garis status.

Milih setelan sing dituduhake ing panel Setelan cepet

1

Nganggo driji loro, seret mudhun garis status banjur tutul

Owahi.

2

Ing garis ing sisih ngisor layar, tutul terus ikon kanggo setelan cepet sing arep

ditambahake, banjur seret lan selehake ikon kasebut ing sisih ndhuwur layar.

Nata maneh panel Setelan cepet

1

Nganggo driji loro, seret mudhun garis status banjur tutul

Owahi.

2

Tutul terus salah siji ikon, banjur pindhah ikon kasebut menyang posisi sing

dikarepake.

3

Tutul

Rampung.