Sony Xperia E4g - Perlindhungan kertu SIM

background image

Perlindhungan kertu SIM

Sampeyan bisa ngunci lan mbukak kunci saban kertu SIM sing digunakake ing piranti

nganggo PIN (Personal Identity Number). Yen kertu SIM dikunci, langganan sing

disambungake menyang kertu kasebut dilindhungi saka penyalahgunaan, artine

sampeyan kudu ngetik PIN saben miwiti piranti.
Yen sampeyan salah ngetik PIN luwih saka jumlah maksimum sing diijini, kertu SIM bakal

diblokir. Sampeyan kudu ngetik PUK (Personal Unblocking Key) lan ngetik PIN anyar. PIN

lan PUK sampeyan disedhiyakake dening operator jaringan.

Nyiyapake kunci kertu SIM

1

Saka layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Keamanan > Gawe kunci kertu SIM.

3

Tandhani kothak centhang

Kunci kertu SIM.

4

Ketik PIN kertu SIM banjur tutul

OK. Kunci kertu SIM saiki aktif lan sampeyan kudu

nglebokake kunci iki saben miwiti piranti maneh.

Mbusak kunci kertu SIM

1

Saka layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Keamanan > Gawe kunci kertu SIM.

3

Busak tandha ing kothak

Kunci kertu SIM.

4

Ketik PIN kertu SIM banjur tutul

OK.

Nggenti PIN kertu SIM

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Keamanan > Gawe kunci kertu SIM.

3

Tutul

Ganti PIN SIM.

4

Ketik PIN kertu SIM lawas banjur tunyuk

OK.

5

Ketik PIN kertu SIM anyar banjur tutul

OK.

6

Ketik maneh PIN kertu SIM anyar banjur tutul

OK.

Mbukak kunci kertu SIM sing diblokir nganggo kode PUK

1

Ketik kode PUK anyar banjur tutul

.

2

Ketik kode PIN anyar banjur tutul

.

3

Tik maneh kode PIN anyar banjur tutul

.

Yen kaping kakehan ngetik kode PUK sing salah, sampeyan kudu hubungi operator jaringan

kanggo entuk kertu SIM anyar.

36

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.