Sony Xperia E4g - Setelan layar

background image

Setelan layar

Nyetel padhange layar

1

Saka layar Ngarep, tutul .

2

Golek lan tutul

Setelan > Tampilan > Padhang.

3

Busak tandha ing kothak

Miturut swasana cahya, yen diwenehi tandha.

4

Seret tandha geser kanggo ngatur padhange layar.

Nyuda tingkat padhang kanggo nambah kinerja baterei.

Nyetel layar supaya kedher nalika didemek

1

Saka layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Swara.

3

Centhang kothak

Kedher yen demek. Saiki layar kedher yen sampeyan nutul

tombol ing layar lan aplikasi tartamtu.

Ngatur wektu meneng sadurunge layar dipateni

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Temokake banjur tutul

Setelan > Tampilan > Turu.

3

Pilih salah siji.

Kanggo cepet mateni layar, penet tombol daya sedhela wae.

Kontrol lampu latar pinter

Kontrol lampu latar pinter nggawe layar tansah urip yen piranti dicekeli terus. Nalika

diselehake, layar bakal mati gumantung karo setelan ngaso sampeyan.

Nguripake fungsi Kendhali lampu latar pinter

1

Saka layar Ngarep, tutul .

2

Golek lan tutul

Setelan > Tampilan > Kontrol cahya latar pinter.

3

Seret slider ing jejere

Kontrol cahya latar pinter menyang tengen.