Sony Xperia E4g - Swara, nada dering, lan volume

background image

Swara, nada dering, lan volume

Sampeyan bisa nyetel volume nada dering kanggo telpon mlebu lan kabar uga kanggo

muter maneh musik lan video. Sampeyan uga bisa nyetel piranti dadi mode bisu supaya

dering ora muni nalika sampeyan lagi rapat.

Ngatur level volume

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Swara > Volume.

3

Seret panggeser volume menyang posisi sing dipengini.

Sampeyan uga bisa menet munggah utawa mudhun tombol volume kanggo ngatur level

volume nada dering lan pamuteran media sanajan layar dikunci.

Nyetel piranti menyang mode kedher

Penet tombol volume nganti katon ing garis status.

Nyetel piranti menyang mode bisu

1

Penet tombol volume nganti piranti kedher lan katon ing garis status.

2

Penet mudhun tombol volume maneh. katon ing garis status.

Penet munggah tombol volume kanggo metu saka mode bisu.

Nyetel piranti menyang mode kedher lan bel

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Swara.

3

Wenehi tandha ing kothak

Kedher yen dering.

35

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nyetel dering

1

Saka Layar ngarepsampeyan, tutul .

2

Golek lan tutul

Setelan > Swara >Nada dering telpon.

3

Pilih siji opsi saka dhaptar utawa tutul kanggo milih file musik sing disimpen ing

piranti.

4

Kanggo konfirmasi, tutul

Rampung.

Milih swara kabar

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Swara > Swara kabar.

3

Pilih salah siji opsi saka dhaptar utawa tutul lan pilih file musik sing disimpen ing

piranti.

4

Kanggo konfirmasi, tutul

Rampung.

Sawetara aplikasi nduweni swara kabar khusus, sing bisa dipilih saka setelan aplikasi.

Ngaktifake nada demek

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Temokake banjur tutul

Setelan > Swara.

3

Centhang kothak

Nada demek dialpad lan Swara demekan.