Sony Xperia E4g - Tanggal lan wektu

background image

Tanggal lan wektu

Sampeyan bisa ngganti tanggal lan wektu ing piranti.

39

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nyetel tanggal kanthi manual

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Temokake banjur tunyuk

Setelan > Tanggal & wektu.

3

Busak centhang ing kothak

Tanggal & wektu otomatis, yen dicenthang.

4

Tunyuk

Setel tanggal.

5

Atur tanggal kanthi nggulung munggah utawa mudhun.

6

Tunyuk

Setel.

Nyetel wektu kanthi manual

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Temokake banjur tunyuk

Setelan > Tanggal & wektu.

3

Busak centhang ing kothak

Tanggal & wektu otomatis, yen dicenthang.

4

Tunyuk

Setel wektu.

5

Gulung munggah utawa mudhun kanggo nyetel jam lan menit.

6

Yen cocok, gulung munggah kanggo ngganti

AM dadi PM, utawa kosok balene.

7

Tunyuk

Setel.

Nyetel zona wektu

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Temokake banjur tutul

Setelan > Tanggal & wektu.

3

Busak centhang ing kothak

Zona wektu otomatis, yen dicenthang.

4

Tutul

Pilih zona wektu.

5

Pilih salah siji.