Sony Xperia E4g - Aplikasi cilik

background image

Aplikasi cilik

Aplikasi cilik iku minangka aplikasi mini sing mlaku ing ndhuwure aplikasi liyane ing layar

sing padha, supaya bisa nindakake akeh tugas kanthi bareng (multi-tasking). Misale,

sampeyan bisa mbukak laman web sing nuduhake rincian rega valas banjur mbukak

17

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

aplikasi cilik Kalkulator ing nduwure lan ngitung. Sampeyan bisa ngakses aplikasi cilik

liwat garis favorit. Kanggo ngundhuh aplikasi cilik liyane, bukak Google Play™.

Mbukak aplikasi cilik

1

Kanggo ngatonake garis favorit, penet .

2

Tutul app cilik sing arep dibukak.

Sampeyan bisa mbukak sawetara app cilik saknalika.

Nutup app cilik

Tutul ing jendhela app cilik.

Ngundhuh aplikasi cilik

1

Saka garis favorit, tutul

, banjur tutul lan tutul .

2

Goleki app cilik sing pengin sampeyan undhuh, banjur tindhakake instruksi

kanggo ngundhuh lan ngrampungake instalasi.

Mindhah app cilik

Nalika app cilik mbukak, demek terus pojok kiwa ndhuwur app cilik kasebut,

banjur pindhah menyang panggonan sing dipengini.

Nyilikake app cilik

Nalika app cilik mbukak, demek terus pojok kiwa ndhuwur app cilik kasebut,

banjur seret menyang pinggir tengen utawa pinggir ngisor layar.

Nata maneh aplikasi cilik ing garis favorit

Tutul terus aplikasi cilik tartamtu lan seret menyang posisi sing dipengini.

Mbusak aplikasi cilik saka garis favorit

1

Tutul terus aplikasi cilik tartamtu lan seret menyang .

2

Tutul

OK.

Mulihake apl cilik sing wis dibusak

1

Bukak garis favorit, banjur tutul

.

2

Tutul terus apl cilik sing arep dipulihake, banjur seret menyang garis favorit.

Nambah widget minangka aplikasi cilik

1

Kanggo ngatonake garis favorit, penet .

2

Tutul

> > .

3

Milih widget.

4

Ketik jeneng kanggo widget, yen pentgin, banjur tutul

OK.