Sony Xperia E4g - Lambang ing garis status.

background image

Lambang ing garis status.

Lambang status

Kekuwatan sinyal

Ora ana sinyal

Roaming

LTE kasadhiya

GPRS kasadhiya

EDGE kasadhiya

3G kasadhiya

Jaringan data seluler sumadhiya

Ngirim lan ngundhuh data LTE

Ngirim lan ngundhuh data GPRS

Ngirim lan ngundhuh data EDGE

Ngirim lan ngundhuh data 3G

Ngirim lan ngundhuh data seluler

Status baterei

Baterei lagi diisi daya

Mode STAMINA diuripake

Mode baterei sithik diuripake

Mode pesawat diuripake

Fungsi Bluetooth® diuripake

Kertu SIM durung dilebokake

Mikropon digawe meneng

Telpon speaker aktif

22

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Mode bisu

Mode kedher

Weker disetel

GPS diuripake

Sinkronisasi lagi aktif

Masalah nalika mlebu utawa sinkronisasi

Gumantung panyedhiya layanan, jaringan lan/utawa wilayah, fungsi utawa layanan sing diwakili

sawetara ikon ing dhaptar iki bisa ora kasedhiya.

Ngatur lambang ing garis status

1

Saka layar Ngarep, tutul .

2

Temokake banjur tutul

Setelan > Personalisasi > Ikon balok status.

3

Centhang kothak kanggo lambang sistem sing arep dituduhake ing garis status.

Lambang kabar

Pesen teks utawa pesen multimedia anyar

Telpon ora kejawab

Telpon aktif

Panerusan telpon diaktifake

Pesen surat swara anyar

Pesen email anyar

Sambungan Wi-Fi® aktif lan data lagi dikirim

Ngundhuh data

Ngunggah data

Data seluler dinonaktifake

Kasedhiya panganyaran piranti lunak

Panganyaran sistem kasedhiya

Ngundhuh panganyaran sistem

Tutul kanggo nginstal panganyaran sistem sing wis diundhuh

Potret layar sing dijupuk

Ana pesen obrolan Hangouts™ anyar

Ngobrol liwat video karo kanca nganggo aplikasi Hangouts™.

Acara kalender mbesuk

Ana aplikasi cilik sing mlaku

Smart Connect diaktifake

Ana lagu sing lagi diputer

Radio muter

Piranti disambungake karo komputer liwat kabel USB

23

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Panyimpenan internal 75% kebak. Tutul kanggo mindhah data menyang kertu

memori

Pesen pameling

Pesen kesalahan

Kabar liyane (ora dituduhake)

Ora kabeh lambang sing muncul ing piranti didhaptar ing kene. Lambang iki mung kanggo

referensi, lan bisa ana perubahan tanpa pemberitahuan.

Ngatur kabar

1

Saka layar Ngarep, tutul .

2

Temokake banjur tutul

Setelan > Personalisasi > Atur kabar.

3

Centhang kothak kanggo aplikasi sing diidini ngirim kabar.