Sony Xperia E4g - Layar Ngarep

background image

Layar Ngarep

Ing Layar ngarep minangka titik wiwitan kanggo nggunakake piranti. Iki padha karo

desktop ing layar komputer. Layar Ngarep bisa nduweni nganti pitung panel, luwih akeh

saka ambane tampilan layar biasa. Jumlah panel layar Ngarep dituduhake dening

sawetara titik ing sisih nduwur layar Ngarep. Titik sing disorot nuduhake panel sing

dibukak.

14

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Kanggo pindhah menyang layar Ngarep

Pencet .

Kanggo nelusur layar Ngarep

Panel layar Ngarep

Sampeyan bisa nambah panel anyar menyang layar Ngarep (nganti maksimal pitung

panel) lan mbusak panel. Sampeyan uga bisa nyetel panel sing pengin digunakake

minangka panel layar Ngarep.

Nyetel panel minangka panel layar Ngarep

1

Demek terus area kosong ing Layar ngarep nganti piranti kedher.

2

Gulung cepet ngiwa utawa nengen menyang panel sing arep disetel minangka

panel layar Ngarep, banjur tutul .ing pojok dhuwur panel.

Nambahake panel menyang layar Ngarep

1

Demek terus area kosong ing Layar ngarep nganti piranti kedher.

2

Gulung cepet ngiwa utawa nengen kanggo njlajah panel, banjur tutul .

15

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Mbusak panel saka layar Ngarep

1

Demek terus area kosong ing Layar ngarep nganti piranti kedher.

2

Gulung cepet ngiwa utawa nengen kanggo njlajah panel sing arep dibusak, banjur

tutul .