Sony Xperia E4g - Ringkesan aplikasi

background image

Ringkesan aplikasi

Gunakake aplikasi Weker & jam kanggo nyetel maneka warna weker.

Gunakake browser web kanggo navigasi lan ndeleng kaca web, ngatur tetenger,

teks, lan gambar.

Gunakake aplikasi Kalkulator kanggo nindakake etung-etungan dhasar.

Gunakake aplikasi Tanggalan kanggo tetep nglacak acara lan ngatur janjian.

Gunakake kamera kanggo njupuk potret lan ngrekam klip video.

Gunakake aplikasi Kontak kanggo ngatur nomer ponsel, alamat email lan

katrangan liyane sing gegandhengan karo kontak.

Akses aplikasi, dokumen, lan gambar sing diunduh.

Gunakake aplikasi Email kanggo ngirim lan nampa email liwat akun pribadhi lan

akun korporat.

Gunakake aplikasi Facebook™ kanggo melu jaringan sosial karo kanca, anggota

keluwarga, lan kolega sak donya.

Jlajah lan ngrungokake stasiun radio FM.

Gunakake aplikasi Album kanggo ndeleng lan nggarap potret lan video.

Gunakake aplikasi Gmail™ kanggo maca, nulis, lan ngatur pesen email.

Tlusuri informasi ing piranti lan ing web.

Ndeleng panggonan saiki, nemokake panggonan liya, lan ngetung rute

nggunakake Google Maps™.

Bukak Google Play™ kanggo ngundhuh aplikasi sing gratis lan sing mbayar

kanggo piranti.

Gunakake aplikasi Olahpesen kanggo ngirim lan nampa pesen teks lan pesen

multimedia.

Gunakake aplikasi Film kanggo muter video ing piranti, lan andum konten karo

kanca-kanca.

Gunakake aplikasi Walkman® kanggo ngatur lan muter musik, buku audio, lan

podcast.

Ndeleng warta anyar lan ramalan cuaca.

24

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Telpon kanthi menet nomer kanthi manual utawa nggunakake fungsi penet

cerdas.

Optimalake setelan sing cocog karo keperluan sampeyan.

Gunakake aplikasi Hangouts™ kanggo ngobrol karo kanca-kanca online.

Ngenali track musik sing keprungu lagi diputer ing sekitar, banjur njupuk artis,

album lagu, lan info liyane.

Gunakake YouTube™ kanggo nganggo bareng lan ndeleng video saka ngendi

wae ing ndonya.

Gunakake aplikasi Dhukungan kanggo ngakses dhukungan pangguna ing

piranti. Contone, sampeyan bisa ngakses Pandhuan pangguna, katrangan cara

ngatasi masalah, plus tips lan trik.

Ngundhuh lan nginstal aplikasi lan kabar anyar.

Sawetara aplikasi ora didhukung utawa didhaptar dening kabeh jaringan lan/utawa panyedhiya

layanan ing kabeh wilayah.

25

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.