Sony Xperia E4g - Status lan kabar

background image

Status lan kabar

Lambang ing garis status nuduhake acara kayata kabar pesen anyar lan tanggalan,

aktivitas sing lagi mlaku kayata undhuhan file, lan informasi status kayata tingkat baterei

lan kekuatan sinyal. Sampeyan bisa nyeret mudhun garis status kanggo mbukak panel

Kabar lan nanggapi kabar. Sampeyan uga bisa ngatur lambang lan kabar kanthi milih

lambang sistem ngendi sing bakal ditampilake ing garis status lan milih aplikasi sing

diidini kanggo ngirim kabar.

Mbukak utawa nutup panel Kabar

21

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nanggapi kabar

Tutul kabar.

Nolak kabar saka panel Kabar

Selehake driji ing kabar banjur gulung cepet ngiwa utawa nengen.

Mbusak kabeh kabar saka panel Kabar

Tutul

Busak.

Lampu kabar

Lampu kabar nuduhake sampeyan babagan status baterei lan prastawa liyane.

Umpamane lampu putih kelip-kelip tegese ana pesen anyar utawa telpon ora kejawab.