Sony Xperia E4g - Trabasan lan folder

background image

Trabasan lan folder

Gunakake trabasan lan folder kanggo ngatur aplikasi sampeyan lan supaya layar Ngarep

19

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

1

Akses aplikasi nganggo trabasan

2

Akses folder sing ngamot aplikasi

Nambahake trabasan aplikasi menyang layar Ngarep

1

Demek terus bagian kosong ing Layar ngarep nganti telpon kedher lan menu

kustomisasi muncul.

2

Ing menu kustomisasi, tutul

Aplikasi.

3

Gulung dhaptar aplikasi lan pilih salah siji. Aplikasi sing dipilih ditambahake

menyang Layar ngarep.

Ing langkah 3, sampeyan bisa nutul

Trabasan banjur milih aplikasi saka dhaptar sing

kasedhiya. Yen sampeyan nggunakake cara iki kanggo nambah trabasan, sawetara aplikasi

sing kasedhiya ngidini sampeyan nambahake fungsi tartamtu menyang trabasan.

Mindhah item ing layar Ngarep

Demek terus item nganti dadi gedhe lan piranti kedher, banjur seret item menyang

panggonan anyar.

Mbusak item saka layar Ngarep

Tutul terus item nganti dadi gedhe lan piranti kedher, banjur seret menyang ing

sisih ndhuwur layar.

Nggawe folder ing layar Ngarep

Demek terus lambang aplikasi utawa trabasan nganti dadi gedhe lan piranti

kedher, banjur seret lan selehake ing ndhuwure lambang aplikasi utawa trabasan

liyane.

Nambah folder ing layar Ngarep

Tutul terus sawijine item nganti dadi gedhe lan piranti geter, banjur seret item

menyang folder.

Nggenti jeneng folder ing layar Ngarep

1

Tutul folder kanggo mbukak.

2

Tutul garis judhul folder kanggo nuduhake kolom

Jeneng folder.

3

Tik jeneng folder anyar banjur tutul

Rampung.