Sony Xperia E4g - Widget

background image

Widget

Widget iku aplikasi cilik sing bisa langsung digunakake ing layar Ngarep. Widget uga

fungsi minangka trabasan. Misale, widget Cuaca ngidini sampeyan ndeleng informasi

cuaca dhasar kanthi langsung ing layar Ngarep. Nanging nalika sampeyan nutul widget,

aplikasi Cuaca wutuh bakal mbukak. Sampeyan bisa ngundhuh widget tambahan saka

Google Play™.

18

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nambahake widget menyang layar Ngarep

1

Demek terus area kothong ing Layar ngarep nganti piranti kedher, banjur tutul

Widget.

2

Golek banjur tutul widget sing arep ditambahake.

Ngowahi ukuran widget

1

Demek terus widget nganti dadi gedhe lan piranti geter, banjur culake widget. Yen

widget bisa diowahi ukurane, contone, widget Tanggalan, pigura sing disorot lan

titik sing diowahi ukurane bakal katon.

2

Seret titik kasebut mlebu utawa metu kanggo nyilikake utawa nggedhekake

widget.

3

Kanggo konfirmasi ukuran anyar widget, tutul ngendi wae ing Layar ngarep.

Mbusak widget

Demek terus widget nganti dadi gedhe lan piranti kedher, banjur seret widget

menyang panggonan anyar.

Mbusak widget

Tutul terus widget nganti dadi gedhe lan piranti kedher, banjur seret menyang

ing sisih ndhuwur layar.