Sony Xperia E4g - Nyelarasake karo akun online

background image

Nyelarasake karo akun online

Nyinkronake piranti sampeyan karo kontak, email, acara tanggalan, lan informasi liyane

saka akun online, contone, akun email kayata Gmail™ lan Exchange ActiveSync,

Facebook™, Flickr™ lan Twitter™. Sampeyan bisa otomatis nyinkronake data kanggo

kabeh akun kanthi ngaktifake fungsi sinkron-otomatis. Utawa sampeyan bisa

nyinkronake saben akun sacara manual.

Gawe akun online kanggo panylarasan

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Tutul

Setelan > Tambah akun, banjur pilih akun sing arep ditambahake.

3

Turuti prentah kanggo gawe akun, utawa mlebu yen sampeyan wis duwe akun.

Nylarasake manual karo akun online

1

Saka Layar ngarep, tutul >

Setelan.

2

Ing judhul

Akun, pilih jinis akun banjur tutul jeneng akun sing arep sampeyan

slarasake. Dhaptar poin-poin sing bisa dislarasake karo akun njedhul.

3

Tandhani poin sing arep sampeyan slarasake.

4

Tutul , banjur tutul

Selarasake saiki.

Mbusak akun online

1

Saka Layar ngarep, tutul >

Setelan.

2

Ing judhul

Akun, pilih jinis akun banjur tutul jeneng akun sing arep dibusak.

3

Tutul , banjur tutul

Busak akun.

4

Tutul

Busak akun maneh kanggo ngonfirmasi.