Sony Xperia E4g - Weker lan jam

background image

Weker lan jam

Sampeyan bisa nyetel siji utawa sawetara weker lan nggunakake swara sing disimpen

ing piranti minangka swara weker. Weker ora muni nalika piranti dipateni. Nanging weker

tetep muni nalika piranti disetel dadi mode bisu.
Format wektu weker sing ditampilake padha karo format sing dipilih kanggo setelan

wektu umum, contone, 12 jam utawa 24 jam.

1

Ngakses layar ngarep weker

2

Ndeleng jam dunya lan ngatur setelan

3

Ngakses fungsi stopwatch

4

Ngakses fungsi timer

107

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

5

Mbukak setelan tanggal lan wektu kanggo jam

6

Nguripake utawa mateni weker

7

Ndeleng opsi

8

Nambah weker anyar

Nyetel weker anyar

1

Saka layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Weker & jam.

3

Tutul .

4

Tutul

Wektu lan setel wektu kanthi nggulung munggah lan mudhun.

5

Tutul

Setel.

6

Yen pengin, owahi setelan weker liyane.

7

Tutul

Rmpg.

Nundha weker nalika muni

Tunyuk

Tundha.

Mateni weker nalika muni

Geser nengen.

Kanggo mateni weker sing ditundha, sampeyan bisa nyeret mudhun garis status kanggo

mbukak panel Kabar banjur tutul .

Ngowahi weker sing ana

1

Bukak aplikasi Weker & jam, banjur tutul weker sing pengin diowahi.

2

Owahi kaya sing dikarepake.

3

Tutul

Rmpg.

Nguripake utawa mateni weker

Bukak aplikasi Weker & jam, banjur seret panggeser ing jejere weker menyang

posisi urip utawa mati.

Mbusak weker

1

Bukak aplikasi Weker & jam, banjur tutul terus weker sing pengin dibusak.

2

Tutul

Busak weker, banjur tutul Ya.

Nyetel swara weker

1

Bukak aplikasi Weker & jam, banjur tutul weker sing pengin diowahi.

2

Tutul

Swara weker lan pilih opsi, utawa tutul kanggo milih saka file musik

sampeyan.

3

Tutul

Rmpg kaping pindho.

Nemtokake weker ambalan

1

Bukak aplikasi Weker & jam, banjur tutul weker sing pengin diowahi.

2

Tutul

Baleni.

3

Tandhani kothak centhang kanggo dina-dina sing dipengini, banjur tutul

OK.

4

Tutul

Rmpg.

Nguripake fungsi kedher kanggo weker

1

Bukak aplikasi Weker & jam, banjur tutul weker sing pengin diowahi.

2

Centhang kothak

Kedher.

3

Tutul

Rmpg.

Nyetel weker supaya muni nalika piranti ing mode bisu

1

Bukak aplikasi Weker & jam, banjur tutul weker sing pengin diowahi.

2

Tandhani kothak centhang

Weker ing mode bisu, banjur tutul Rmpg.

108

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.