Sony Xperia E4g - Бейнелерді «Фильм жасаушы» бағдарламасы арқылы өңдеу

background image

Бейнелерді «Фильм жасаушы» бағдарламасы арқылы
өңдеу

Камера ар

қылы түсірілген бейнелерді өңдеуге болады. Мысалы, бейнені қажетті ұзындығына

қиюға немесе бейненің жылдамдығын реттеуге болады. Өңделген бейнені сақталғаннан кейін

бейнені

ң бастапқы өзгертілмеген нұсқасы құрылғыда қалады.

Бейнені қию

1

Бейне ойнатылу барысында

құралдар тақталарын көрсету үшін экранды түртіңіз, одан

кейін > Қырқу т

үймесін түртіңіз.

2

Қиылған жақтауды уақыт шкаласының басқа бөлігіне жылжыту үшін қиылған жақтаудың

б

ұрышын түртіп тұрып, оны қажетті орынға апарыңыз, содан соң Қолдану белгішесін

т

үртіңіз.

3

Қиылған бейненің көшірмесін сақтау үшін Сақтау түймесін түртіңіз.

Бейненің жылдамдығын реттеу

1

Бейне ойнатылу барысында

құралдар тақталарын көрсету үшін экранды түртіңіз, одан

кейін > Жылдамдық т

үймесін түртіңіз.

2

Опцияны та

ңдап, уақыт шкаласының бұрышын түртіп тұрып, қажетті орынға сүйреңіз,

содан со

ң Қолдану түймесін түртіңіз

3

Өңделген бейненің көшірмесін сақтау үшін Сақтау түймесін түртіңіз.