Sony Xperia E4g - Фотосуреттерді өңдеу қолданбасын пайдаланып суреттерді өңдеу

background image

Фотосуреттерді өңдеу қолданбасын пайдаланып
суреттерді өңдеу

Камера ар

қылы түсірілген фотосуреттерді өңдеуге және әсерлер қолдануға болады. Мысалы,

жары

қ әсерлерін өзгертуге болады. Өңделген сурет сақталғаннан кейін, бастапқы өзгертілмеген

сурет н

ұсқасы құрылғыда сақталады.

Фотосуретті түзету

Фотосуретті к

өріп отырған кезде, құралдар тақталарын көрсету үшін экранды түртіңіз,

одан кейін

т

үймесін түртіңіз.

91

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Фотосуретті қиып алу

1

Фотосуретті к

өріп отырған кезде құралдар тақталарын көрсету үшін экранды түртіңіз,

содан со

ң түймесін түртіңіз.

2

С

ұралған болса, Фото өңдеушісі > Тек бір рет тармағын таңдаңыз.

3

> Қиып алу тарма

ғын түртіңіз.

4

Опцияны та

ңдаңыз.

5

Қиып алу жақтауын реттеу үшін оның жиегін түріп ұстап тұрыңыз. Шеттердегі шаршылар

жо

ғалғанда, жақтаудың өлшемін өзгерту үшін ішке немесе сыртқа қарай сүйреңіз.

6

Қиып алу жақтауының барлық жиектерінің өлшемін бір уақытта өзгерту үшін төрт

б

ұрыштың бірін түртіп ұстап тұрыңыз да, шеттердегі шаршылар жоғалғанда бұрышты

тиісінше с

үйреңіз.

7

Фотоны

ң басқа бөлігіне қиып алу жақтауын жылжыту үшін жақтау ішінен түртіп, ұстап

т

ұрып, оны қажетті орынға сүйреңіз.

8

Қолд. т

үймесін түртіңіз.

9

Фотосуретті

ң қиып алынған түріндегі көшірмесін сақтау үшін Сақтау түймешігін түртіңіз.

Фотосуреттерге арнайы әсерлерді қолдану

1

Фотосуретті к

өріп отырған кезде құралдар тақталарын көрсету үшін экранды түртіңіз,

содан со

ң түймесін түртіңіз.

2

С

ұралған болса, Фото өңдеушісі > Тек бір рет тармағын таңдаңыз.

3

т

үймесін түртіп, опцияны таңдаңыз.

4

Фотосуретті

қажетті түрде өңдеңіз, содан соң Сақтау түймесін түртіңіз.