Sony Xperia E4g - Фотосуреттер мен бейнелерді жасыру

background image

Фотосуреттер мен бейнелерді жасыру

Альбомны

ң бастапқы экранынан кез келген фотосуреттерді және бейнелерді жасыруға болады.

Фотосуреттер мен бейнелер альбомны

ң бастапқы экранынан жасырылғаннан кейін

«Жасырыл

ған» қалтасынан ғана көруге болады.

Фотосуретті не бейнені жою

1

Альбом ішінде жасыру керек фотосуретті немесе бейнені т

үртіңіз.

2

Бас

қару элементтерін көрсету үшін экранды, содан кейін түймесін түртіңіз.

3

Жасыру > OK тарма

ғын түртіңіз.

92

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Жасырылған фотосуреттер мен бейнелерді көру

1

Альбомда альбомны

ң негізгі экранының сол жиегін оң жаққа сүйреп, Жасырын

т

үймесін басыңыз.

2

Оны фотосуретті немесе бейнені к

өру үшін түртіңіз.

3

Келесі фотосуретті немесе бейнені к

өру үшін солға жанап өтіңіз. Алдыңғы фотосуретті

немесе бейнені к

өру үшін оңға жанап өтіңіз.

Фотосуретті немесе бейнежазбаны жасырмау

1

Альбомда альбомны

ң негізгі экранының сол жиегін оң жаққа сүйреп, Жасырын

т

үймесін басыңыз.

2

Жасырмау

қажет фотосуретті немесе бейнені түртіңіз.

3

Бас

қару элементтерін көрсету үшін экранды, содан кейін түймесін түртіңіз.

4

Жасырмау т

үймесін түртіңіз.